ولتاژ موثر

RMS

ولتاژ های متناوب ac با مقدار دامنه موثرشان معرفی می گردند.  زمانیکه می گوییم برق شهر ۲۲۰ ولت است یعنی مقدار موثر آن ۲۲۰V  می باشد ولی همانطور که در شکل مشاهده مینمایید در تمامی طول سیکل  ولتاژ کمتر از مقدار بیشینه آن است پس مقدار موثر یا همان RMS ولتاژی می  باشد که واقعا اعمال می گردد و مقدار آن جذر متوسط مربع ولتاژ میباشد و  ولتاژ پیک اغلب اوقات از RMS بزرگتر می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟