محاسبه صرفه جویی انرژی

Capacitor

ضریب قدرت محاسبه اصلاح

محاسبه صرفه جویی انرژی   به منظور محاسبه قدرت اصلاح ضریب برای نصب و راه اندازی خود و مقدار صرفه جویی انرژی، شما باید مراحل زیر را دنبال کنید: مرحله ۱:محاسبه بار واقعی (kw) Load] Power kW = Volts V x √۳ x Current I x Power factor Pf] مرحله ۲:محاسبه اصلاح ضریب قدرت مورد نیاز (kVAr) اصلاح ضریب قدرت [kVAr = Power kW [TanΦi – TanΦd pf ضریب قدرت اولیه Φi = Cos-1 pf مورد نیاز ضریب قدرت Φd = Cos-1 مرحله ۳: محاسبه اصلاح ضریب قدرت واقعی [kAVrl [Pf = Cos (Tan-1 (TanΦi – Correction kVAr/Power kW] اصلاح ضریب قدرت واقعی اصلاح ضریب قدرت معمولی موجود در تقسیم عددی بر مضرب را ۲۵kVAR، برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید. در پایان شما با عدد محاسبه شده صرفه…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟