فرا جهش

overshoot

فراجهش تغییر گذار در ولتاژ خروجی که از حدود دقت تعریف شده تجاوز کند . این امر معمولاً در هنگام خاموش یا روشن کردن یا با اعمال تغییر پله ای در بار خروجی یا خط ورودی ایجاد می شود .

فراجهش در هر سیستم مرتبه دوم زیر میرا اتفاق میافتد و از آنجا که کاهش فراجهش سیستمها منجر به افزایش پایداری و سرعت سیستم میشود، بنابراین نیاز به کاهش فراجهش در سیستمها مورد نیاز است.

فرارفت(به انگلیسی: Overshoot) در علومی چون مهندسی کنترل، پردازش سیگنال، ریاضی و مهندسی برق مقیاسی برای نشان دادن مقدار تجاوز سیستم از مقدار نهایی هنگامی که یک تغییر پله ای به سیستم اعمال می شود،است.

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟