ژول

ژول (به انگلیسی: Joule) یکای اندازه‌گیری انرژی و کار در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها یا دستگاه SI است. این یکا به افتخار جیمز ژولفیزیکدان انگلیسی نام گذاری شده‌است.

بنا به تعریف، یک ژول(J) مقدار کاری است که نیروی یک نیوتن(N) در جابجا کردن یک جسم به اندازهٔ یک متر(m) انجام می‌دهد.

یک ژول را می‌توان به شکل‌های زیر نیز تعریف کرد:

کار لازم برای جابجایی یک کولن بار الکتریکی در اختلاف پتانسیل الکتریکی یک ولتی.
کار لازم برای متراکم کردن گازی با فشار یک پاسکال به اندازهٔ یک متر مکعب.
کار لازم برای تولید توان یک واتی به مدت یک ثانیه.

اشتباه‌گرفتن با نیوتون-متر

با وجود اینکه بُعد (دیمانسیون) ژول با نیوتون-متر یکی است ‎(۱ J = ۱ N·m = ۱ kg·m۲·s−۲)‎ اما بهتر است ایندو را بجای یکدیگر بکار نبریم، چراکه نیتون-متر (N·m) یکای گشتاور است اما ژول واحد انرژیست.

اختصاص نیوتون-متر برای گشتاور و ژول برای انرژی، برای جلوگیری از سوءبرداشت‌ها و سوءتفاهم‌ها مفید است.

علت یکی بودن یکای گشتاور و انرژی این است که هم کار و هم گشتاور را می‌توان به صورت حاصلضرب نیرو در فاصله بیان کرد؛ با این وجود جزئیات ایندو مورد کاملاً متفاوت هستند؛ گشتاور حاصلضرب خارجی نیرو در فاصله‌است در حالی که کار حاصل ضرب داخلی آن‌هاست. همچنین در گشتاور، منظور از فاصله، طول بازوی اهرم است، در حالی که در کار، منظور از فاصله، مسافت طی‌شده توسط شیءای است که به آن نیرو وارد می‌شود.

۱ ژول دقیقاً برابر ۱۰۷ ارگ است.
۱ ژول برابر ۰٫۷۳۷۶ فوت. پوند (یکای کار در دستگاه مهندسی بریتانیایی) است.
۱ ژول تقریباً معادل ۶٬۲۴۱٬۵۰۹٬۴۷۹٬۶۰۷٬۷۱۸٬۳۸۲٫۹۴۲۴۸۳۸۷۲۲۳۶ الکترون ولت (EV) است.

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟