اینورتر

درایو V1000 یاسکاوا yaskawa + راهنمای کاربردی آن به زبان فارسی بخش دوم

Guide to using the yaskawa V1000 drive part2

درایو v1000 یاسکاوا

سلام خدمت دوستان عزیز الکترومارکتی

در قسمت قبل سعی کردیم سخت افزار درایو v1000 یاسکاوا و بعضی از پارامترها رو توضیح دهیم و در این مقاله این بحث رو کامل میکنیم.

مرجع فرمان درایو

در جدول زیر ، روش‌های انتخابی برای مرجع فرمان درایو نشان داده شده‌اند که در پارامتر b1-02 تنظیم می‌شوند.

گزینهپارامتر
۰= فرمان حرکت و توقف توسط کلیدهای Run و Stop روی صفحه‌کلید درایو صادر می‌شود. 

b1-02

۱= فرمان حرکت توسط ورودی‌های دیجیتال که برای عملکرد forward و

Reverse تنظیم می‌شوند، صادر می‌گردد.

۲= فرمان حرکت توسط ارتباط سریال   Memobusصادر می‌شود.
۳= فرمان حرکت و توقف توسط کارت توسعه دریافت می‌شود.

روش توقف موتور

پارامتر b1-03 روش توقف موتور را پس از اینکه فرمان توقف صادر شد ، تعیین می‌کند.

گزینهپارامتر
۰= توقف از طریق کاهش سرعت و شتاب منفیb1-03
۱= توقف بر اساس اینرسی بار که در این حالت  ارتباط درایو با موتور قطع
می‌شود و موتور بر اساس اینرسی بار و بر اثر اصطکاک متوقف می‌شود.این روش برای فن‌ها مناسب است
۲= توقف از طریق ترمز –که در این روش یک جریان  dcبه سیم‌پیچ‌های موتور تزریق می‌شود تا موتور را متوقف سازد.
۳= توقف بر اساس اینرسی بار و موتور که در یک زمان محدود توسط تایمر مشخص می‌شود
۹= توقف بر اساس یک موقعیت‌یابی ساده

پارامترهای ترمز  dc درایو v1000 یاسکاوا

پارامترهای b2-01  تا b2-04 ترمز dc را کنترل می‌کنند.
در ابتدای شروع حرکت موتور و در انتهای آن در زمانی که سرعت موتور کاملاً کم می‌شود، می‌توان با استفاده از تزریق جریان dc در سیم‌پیچ‌های موتور از حرکت روتور ممانعت کرد.

جریان DC باید برای مدت محدودی اعمال شود و نباید خیلی طولانی باشد.

معمولاً زمان یک ثانیه در ابتدای حرکت و  یک ثانیه در انتهای توقف ، کافی است.

توضیحاتپارامتر
فرکانس موتور در زمان توقف  آن برای شروع تزریق dcb2-01
مقدار % جریان تزریقی به موتور نسبت به جریان نامی درایوb2-02
طول مدت تزریق جریان  dcدر ابتدای حرکتb2-03
طول مدت تزریق جریان  dcدر ابتدای حرکتb2-04

برای فعال شدن ترمز  dcباید پارامتر ۲ یا b2-03=0 باشد.

پارامترهای Speed Search درایو v1000 یاسکاوا

پارامترهای گروه  b3 به تابع speed مربوط می‌شوند.
درایو بر اساس این تابع می‌تواند سرعت موتور را شناسایی و برآورد کند و از همان سرعت شناسایی شده ادامه افزایش یا کاهش دور را ادامه دهد.

اسپید سرچ چیست؟

در مورد این تابع می‌توان یک فن را مثال زد قبل از استارت موتور فن به حالت لخت در حالت چرخش است و این چرخش حاصل گردش هوا در پره‌های فن است.

در بعضی از مواقع این گردش و اینرسی عدد بالایی دارد که اگر مد Speed Search غیرفعال باشد بعد از استارت اینورتر سعی می‌کند دور موتور را از فرکانس صفر شروع کند.

این عامل باعث افزایش جریان بالایی می‌شود اما در حالت فعال بودن مد Speed Search درایو سرعت چرخش موتور را محاسبه می‌کند و از اون سرعت به بعد ادامه کار می‌دهد.

قابلیت Speed Search در اکثر درایوهای حرفه‌ای وجود دارد.

 

توضیحاتپارامتر
فعال یا غیرفعال کردن تابع speed search در هنگام استارتb3-01
درصد جریان خروجی درایو نسبت به جریان نامی درایو در پایان جست‌وجوb3-02
طول مدت کاهش سرعت برای تابع  speed searchb3-03
طول مدت تأخیر در شروع تابع پس از قطع برق به صورت آنیb3-05
ضریب مربوط به جریان واردشده به موتور برای شروع برآورد سرعتb3-06
ضریب جبران برای سرعت برآورد شدهb3-10
جست‌وجوی سرعت در هر دو جهت را فعال می‌کند.b3-14
درصد جریان در حالتی که تابع جست‌وجوی سرعت  دوباره شروع می‌شودb3-17
مدت زمان تابع جست‌وجوی سرعت در حالت شروع مجدد جست‌وجوb3-18
تعداد دفعات شروع مجدد جستجوی سرعتb3-19
تعیین روش جست‌وجوی سرعتb3-24
مدت زمان وقفه بین جستجوهای تکراریb3-25

پارامترهای کنترل PID درایو v1000 یاسکاوا

در گروه پارامترهای  b5 می‌توانید مقادیر مربوط به کنترلر PID را تنظیم کنید.

توضیحاتپارامتر
فعال یا غیرفعال کردن PIDb5-01
بهره تناسبی Pb5-02
طول مدت انتگرالb5-03
محدود کردن حداکثر خروجی PIDb5-04
مشتق زمانیb5-05
محدود کردن خروجی PIDb5-06
تنظیم آفست برای PIDb5-07
مقدار ثابت زمانی فیلتر خروجی PIDb5-08
مشخص نمودن پلاریتۀ خروجی PIDb5-09
ضریب خروجی PIDb5-10
عملکرد درایو در مقابل خروجی  PIDهمراه با پلاریته معکوسb5-11
عملکرد درایو در زمان از بین رفتن سیگنال فیدبکb5-12
میزان سطح فیدبک برای شناسایی از بین رفتن فیدبکb5-13
طول مدت تأخیر پس از بین رفتن سیگنال فیدبکb5-14
فرکانس شروع تابع ) Sleepبرای پمپ‌های آب(b5-15
طول مدت تأخیر برای تابع SLEEPb5-16
شتاب مثبت و منفی برای PID  صورت پذیردb5-17
فعال یا غیرفعال کردن یک مقدار به عنوان  set pointb5-18
مقدار   set pointبرای PIDb5-19
تعیین واحد برای set pointb5-20
محدود کردن کمترین خروجی  PIDb5-34
محدود کردن مقدار ورودی برای PIDb5-35
تعیین بیشترین سطح برای فیدبک PIDb5-36
تعیین مدت زمان بیشترین فیدبک PIDb5-37
نوع نمایش مقدار set pointb5-38
تعداد ارقام برای نمایش set pointb5-39

تابع Dwell

پارامترهای گروه b6 در انتخاب و تنظیم تابع Dwell بکار می‌روند.
بر اساس این تابع ، زمانی که سرعت موتور از کمترین مقدار به بیشترین مقدار در حال افزایش است، در فرکانس خاصی که در b6-01 تنظیم می‌شود برای مدت b6-02 ثابت می‌ماند و سرعت آن پس از زمان اندکی، دوباره افزایش می‌یابد.

تابع Dwell
تابع Dwell

در زمان کاهش سرعت نیز چنین حالتی را داریم.

توضیحاتپارامتر
فرکانس  Dwell در زمانی که سرعت موتور بعد از استارت افزایش می‌یابدb6-01
مدت زمان قرارگیری در فرکانس Dwell در حین استارتb6-02
فرکانس Dwell در زمان کاهش سرعت در حین توقفb6-03
مدت زمان قرارگیری در فرکانس b6-03 در زمان کاهش سرعتb6-04

صرفه‌جویی در مصرف انرژی

پارامترهای گروه b8 برای تنظیم اقدامات صرفه‌جویی در مصرف انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال یک فن دمنده را در نظر بگیرید.

سرعت موتور این فن در زمانی که در حال کار است، تابعی از فرکانس خروجی درایو می‌باشد.

اگر فرکانس را ثابت در نظر بگیریم و ولتاژ کاری فن را کاهش دهیم، بازهم موتور فن، با همان سرعت اما با جریان مصرفی کمتری کار خواهد کرد، این یک مثال ساده از صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

توضیحاتپارامتر
فعال یا غیرفعال کردن صرفه‌جویی در مصرف انرژیb8-01
ضریب صرفه‌جویی در حالت کنترل برداریb8-02
ثابت زمانی فیلترb8-03
ضریب صرفه‌جویی در حالت  v/fb8-04
مدت‌زمان فیلتر شناسایی قدرت و توانb8-05
محدود کردن ولتاژ برای جستجوی ولتاژ در حالت v/fb8-06

پارامترهای مربوط به شتاب

پارامترهای موجود در گروه‌های C1 و C2 به تنظیم شتاب مثبت و شتاب منفی و شکل منحنی شتاب مربوط می‌باشند.

افزایش سرعت از یک فرکانس به فرکانس بالاتر را شتاب مثبت Acceleration و کاهش سرعت از یک مقدار به فرکانس پایین‌تر را شتاب منفی Deceleration می‌نامند .

توضیحاتپارامتر
طول مدت شتاب مثبت ۱C1-01
طول مدت شتاب منفی ۱C1-02
طول مدت شتاب مثبت ۲C1-03
طول مدت شتاب منفی ۲C1-04
طول مدت شتاب مثبت ۳ (برای موتور شماره ۲)C1-05
طول مدت شتاب منفی ۳ (برای موتور شماره ۲)C1-06
طول مدت شتاب مثبت ۴(برای موتور شماره ۲)C1-07
طول مدت شتاب منفی ۴ (برای موتور شماره ۲)C1-08
طول مدت شتاب منفی برای حالت  fast stopC1-09
تعیین مقدار واحد زمانی برای شتابC1-10
تعیین فرکانسی که در آن نرخ شتاب ۱ و ۲ تغییر می‌کنندC1-11

منحنی s- curve

پارامترهای گروه C2 به تنظیم منحنی s-curve مربوط می‌شوند.

توضیحاتپارامتر
نرخ شتاب در آغاز شتاب مثبت (ثانیه)C2-01
نرخ شتاب در پایان شتاب مثبت (ثانیه)C2-02
نرخ شتاب در آغاز شتاب منفی (ثانیه)C2-03
نرخ شتاب در پایان شتاب منفی (ثانیه)C2-04
تنظیم منحنی s-curve
تنظیم منحنی s-curve

منحنی‌هایی که به شکل s هستند ، نسبت به منحنی‌های خطی حرکت یکنواخت‌ تری را ایجاد می‌کنند.

جبران لغزش درایو v1000 یاسکاوا

پارامترهای گروه c3 برای جبران لغزش موتور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در موتورهای آسنکرون، سرعت روتور از سرعت میدان چرخشی استاتور کمتر است .
هرچقدر بار بر روی محور موتور افزایش یابد، مقدار لغزش نیز افزایش خواهد یافت.

توضیحاتپارامتر
چه میزانی از فرکانس خروجی به عنوان جبران لغزش به کار می‌رودC3-01
تأخیر زمانی برای عملکرد جبران لغزشC3-02
محدود کردن جبران لغزشC3-03
فعال کردن جبران لغزش در حالت ژنراتوریC3-04
محدود کردن ولتاژ خروجی برای جبران لغزشC3-05

جبران گشتاور درایو v1000 یاسکاوا

در منحنی  v/f اگر مقدار ولتاژ کمی افزایش یابد ، جریان عبوری از موتور و گشتاور موتور نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

در برخی از موارد،بهتر است که گشتاور راه‌اندازی را بیشتر از گشتاور کار عادی موتور قرار دهیم.

همچنین در جاهایی که فاصله موتور تا درایو خیلی زیاد باشد،از این عملکرد برای جبران افت ولتاژ در کابل استفاده می‌شود.

توضیحاتپارامتر
ضریب جبران گشتاورC4-01
زمان تأخیر برای جبران گشتاور (تأخیر ۱)C4-02
درصد جبران گشتاور در حالت استارت راست‌گردC4-03
درصد جبران گشتاور در حالت استارت چپ‌گردC4-04
زمان ثابت فیلتر جبران گشتاورC4-05
زمان تأخیر برای جبران گشتاور (تأخیر ۲)C4-06

عملکرد ASR

ASR یا عملکرد کنترل سرعت اتوماتیک با پارامترهای گروه c5 تنظیم می‌شود.
ASR در زمانی که از یکی از ورودی‌های دیجیتال به عنوان انکودر فیدبک سرعت در حالت v/f استفاده می‌شود قابل استفاده است (H6-01=3).

توضیحاتپارامتر
ضریب ۱تناسبی ASRC5-01
طول مدت انتگرال ۱برای   ASRC5-02
ضریب ۲تناسبی ASRC5-03
طول مدت انتگرال ۲برای ASRC5-04
محدود کردن حداکثر ASRC5-05

فرکانس سوئیچینگIGBT

پارامترهای گروه C6 برای تنظیم عملکرد فرکانس حامل بکار می‌روند.

توضیحاتپارامتر
انتخاب بین دو حالت Normal و Heavy dutyC6-01
انتخاب فرکانس حاملC6-02
حد بالای فرکانس حاملC6-03
حد پایین فرکانس حاملC6-04
بهره تناسبی برای فرکانس حاملC6-05

فرکانس حامل ،فرکانس کلید زنی igbt ها است.

اگر این فرکانس را خیلی بالا انتخاب کنید ،igbt ها گرم می‌شوند.

اگر این فرکانس را خیلی پایین انتخاب کنید، موتور با صدای نویز کار می‌کند.

آن معمولاً برای درایوهای توان پایین ، روی ۱۰ KHz و برای درایوهای بزرگ‌تر بر روی ۵KHz تنظیم می‌شود.

سرعت پله‌ای

پارامترهای گروه d1 برای معرفی ۱۷ فرکانس کاری درایو مورد استفاده قرار می‌گیرند.
یکی از این فرکانس‌ها (d1-17) فرکانس Jog است، و ۱۶ فرکانس دیگر که از d1-01 تا d1-16 می‌باشد را می‌توان توسط ۴ ورودی دیجیتال،انتخاب کرد.

ورودی‌های دیجیتال در بخش H1 تنظیم می‌شوند.

اگر ۴ ورودی را به صورت Multi-Stop Reference تعریف کنید، فرکانس طبق جدول زیر انتخاب می‌شود.

توضیحاتپارامتر
فرکانس ۱d1-01
فرکانس ۲d1-02
فرکانس ۳d1-03
فرکانس ۴d1-04
فرکانس ۵d1-05
فرکانس ۶d1-06
فرکانس ۷d1-07
فرکانس ۸d1-08
فرکانس ۹d1-09
فرکانس ۱۰d1-10
فرکانس ۱۱d1-11
فرکانس ۱۲d1-12
فرکانس ۱۳d1-13
فرکانس ۱۴d1-14
فرکانس ۱۵d1-15
فرکانس ۱۶d1-16
فرکانس jogd1-17
مرجع سرعت ۱

چندمرحله‌ای

مرجع سرعت ۲

چندمرحله‌ای

مرجع سرعت ۳

چندمرحله‌ای

مرجع سرعت ۴

چندمرحله‌ای

فرکانس انتخابی
۰۰۰۰فرکانس ۱
۱۰۰۰فرکانس ۲
۰۱۰۰فرکانس ۳
۰۱۰۰فرکانس ۴
۰۰۱۰فرکانس ۵
۱۰۱۰فرکانس ۶
۰۱۱۰فرکانس ۷
۱۱۱۰فرکانس ۸
۰۰۰۱فرکانس ۹
۱۰۰۱فرکانس ۱۰
۰۱۰۱فرکانس ۱۱
۱۱۰۱فرکانس ۱۲
۰۰۱۱فرکانس ۱۳
۱۰۱۱فرکانس ۱۴
۰۱۱۱فرکانس ۱۵
۱۱۱۱فرکانس ۱۶

محدود کردن فرکانس‌ها

در گروه d2 پارامترهایی برای محدود کردن مقادیر فرکانس‌های درایو وجود دارند.

اما مقادیر حداقل و حداکثر فرکانس و ولتاژ خروجی درایو در گروه E1 تنظیم می‌شوند و پارامترهای d2 نسبتی از مقادیر موجود در E1 می‌باشند.

توضیحاتپارامتر
درصد حداکثر مقدار فرکانس مرجع نسبت به E1-04d2-01
درصد حداقل مقدار فرکانس مرجع نسبت به  E1-04d2-02
درصد حداقل فرکانس مرجع در زمانی که یکی از ورودی‌های آنالوگ برای تنظیم
سرعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
d2-03

فرکانس‌های Jump

برخی ماشین‌ها یا دستگاه‌ها هستند که در یک فرکانس خاص دچار رزونانس می‌شوند.
این پدیده می‌تواند موجب لرزش موتور شود، به موتور آسیب بزند یا حتی از جای خودش جدا کند.

فرکانس‌های Jump فرکانس‌هایی هستند که موتور یا مجموعه دستگاه  در آن دچار رزونانس می‌شوند.

هنگامی که درایو به این فرکانس‌ها می‌رسد سعی می‌کند تا در یک باند مجاز از این فرکانس دور شود و رزونانس را کاهش دهد.

d3-0≥ d3-02≥ d3-03

توضیحاتپارامتر
فرکانس  Jump شماره یکd3-01
فرکانس  Jump شماره دوd3-02
فرکانس  Jump شماره سهd3-03
محدوده باند مجاز برای فاصله گرفتن از فرکانس Jumpd3-04

پارامترهای موتور

گروه E به تنظیم منحنی v/f و وارد کردن پارامترهای موتور مربوط می‌باشد .

گروه E1 و E2 به موتور شماره یک، و گروه E3 و E4 به موتور شماره دو مربوط می‌شود.

در درایو V1000 و چندین مدل دیگر از درایوها ، اتصال موتورهای مختلف به یک درایو امکان‌ پذیر است.

موتورها به طور جداگانه و توسط کنتاکتور ، به خروجی درایو متصل می‌شوند.

انتخاب موتور شماره یک یا دو، و یا تنظیمات یک و دو توسط یکی از ورودی‌های دیجیتال که برای این کار برنامه‌ریزی می‌شود، انجام می‌شود.

پارامترهای گروه E5 نیز با روتور آهنربای دائمی برای موتورهای سنکرون تنظیم می‌شود.

تنظیم منحنی v/f

با استفاده از پارامترهای گروه E1 می‌توان منحنی v/f را برای موتور شماره یک تنظیم کرد.

شکل منحنی v/f دارای تأثیر زیادی بر عملکرد موتور و گشتاور خروجی درایو می‌باشد.

اگر E1-03 را بر روی F تنظیم کنید، می‌توانید منحنی را خودتان تنظیم نمایید.

توضیحاتپارامتر
مقدار ولتاژ ورودی درایو (برق شهر)E1-01
انتخاب نوع منحنی v/fE1-03
حداکثر فرکانس خروجی درایوE1-04
حداقل ولتاژ خروجی درایوE1-05
فرکانس برق ورودی درایو (برق شهر)E1-06
فرکانس حد واسط منحنی v/fE1-07
ولتاژ حد واسط منحنی v/fE1-08
حداقل فرکانس خروجی درایوE1-09
حداقل ولتاژ خروجی درایوE1-10
فرکانس حد واسط شماره ۲در منحنی v/fE1-11
ولتاژ حد واسط شماره  ۲در منحنی v/fE1-12
ولتاژ برق ورودی درایو (برق شهر)E1-03

اگر پارامترهای E1-01 تا E1-03 را در گروه E1 مقداردهی کنید، نیازی به تنظیم E1-4 تا E1-13 نیست.

اما اگر مقدار E1-03 را بر روی F تنظیم کنید، در این صورت باید مقادیر E1-04 تا E1-13 را مقداردهی نمایید.

تنظیم منحنی v/f
تنظیم منحنی v/f
الگوی V/F
الگوی V/F

پارامترهای موتور شماره یک

پارامترهای موتور آسنکرون شماره یک در گروه E2 جای دارند.

پارامترهای E2-01 تا E2-04 را از روی پلاک موتور بخوانید و وارد کنید.

پارامترهای E2-05 تا E2-12 نیز توسط اتوتیون محاسبه می‌شوند.

توضیحاتپارامتر
جریان نامی موتور  (A)E2-01
لغزش موتور در بار نامی  (HZ)E2-02
جریان موتور در حالت بدون بار (A)E2-03
تعداد قطب‌های موتورE2-04
مقاومت اهمی استاتورE2-05
اندوکتانس نشتی موتورE2-06
ضریب اشباع آهن (شماره یک)E2-07
ضریب اشباع آهن (شماره دو)E2-08
درصد تلفات مکانیکی موتورE2-09
میزان تلفات آهنی موتور  (W)E2-10
توان نامی موتور (KW)E2-11
ضریب اشباع آهن (شماره سه)E2-12

پارامترهای موتور PM

پارامترهای موتور PM که با نام موتور گیرلس یا موتور سنکرون با روتور آهنربای دائمی شناخته می‌شوند، در گروه E5 تنظیم می‌گردند.

توضیحاتپارامتر
انتخاب یک موتور  PMاز فهرست تولیدات یاسکاوا
اگر می‌خواهید موتور دیگری را انتخاب می‌کنید، باید کد FFFF را وارد نمایید
E5-01
توان نامی موتور PME5-02
جریان نامی موتورPME5-03
تعداد قطب‌های موتورE5-04
مقاومت اهمی استاتورE5-05
اندوکتانس محور dE5-06
اندوکتانس محور qE5-07
ثابت ولتاژ القایی ۱E5-09
ثابت ولتاژ القایی ۲E5-24

ورودی‌های دیجیتال

برای تنظیم عملکرد ورودی‌های دیجیتال S1 تا S6 از پارامترهای گروه H1 استفاده می‌شود.

در پارامترهای H1-01 تا H1-06 می‌توانید اعداد بین صفر تا ۹F را وارد کنید که هر کدام از آن‌ها عملکرد خاصی را برای آن ورودی دیجیتال، تعریف می‌کنند.

مقدار پیش‌فرضتوضیحپارامتر
۴۰= راست‌گردتعریف عملکرد ورودی دیجیتال S1H1-01
۴۱= چپ‌گردتعریف عملکرد ورودی دیجیتال S2H1-02
۲۴= فالت خارجیتعریف عملکرد ورودی دیجیتال S3H1-03
۱۴= راه‌اندازی مجددتعریف عملکرد ورودی دیجیتال S4H1-04
۳=۱ سرعت چندمرحله‌ایتعریف عملکرد ورودی دیجیتال S5H1-05
۴=۲ سرعت چندمرحله‌ایتعریف عملکرد ورودی دیجیتال S6H1-06

در جدول زیر ، تعدادی از عملکردهای مهم و اعداد متناظر با آن‌ها که در پارامترهای H1 وارد می‌شوند، نشان داده شده است.

عملکردمقدار عددی H1
انتخاب Local یا Remote۱
Multi Step Speed Reference 1۳
Multi Step Speed Reference 2۴
Multi Step Speed Reference 3۵
Multi Step Speed Reference 4۳۲
انتخاب Jog۶
بلا استفادهF
راست‌گرد- حرکت۴۰
چپ‌گرد- حرکت۴۱
تنظیم مجدد فالت۱۴
انتخاب بین موتور ۱ یا ۲۱۶

خروجی‌های دیجیتال

پارامترهای گروه H2 برای تنظیم عملکرد خروجی‌های دیجیتال P1 و P2، و رله خروجی درایو به کار می‌روند.

مقدار پیش‌فرضتوضیحاتپارامتر
Fault =Eتعریف عملکرد خروجی رله‌ای MA-B-CH2-01
Run =0تعریف عملکرد خروجی ترانزیستوری P1H2-02
۲= دستیابی به یک فرکانس خاصتعریف عملکرد خروجی ترانزیستوری P2H2-03

در جدول زیر چند عملکرد مختلف که توسط پارامترهای H2 می‌توانید انتخاب کنید، نشان داده شده است.

عملکردمقدار عددی H2
خروجی در زمان Run فعال می‌شود۰
خروجی به محض رسیدن به فرکانس صفر، فعال می‌شود۱
سرعت درایو ، به مقدار نهایی رسیده است۲
درایو دارای هیچ فالتی نیست و می‌تواند کار کند۶
درایو دچار فالت شده استE
خروجی بلا استفاده استF
خروجی تایمر۱۲
موتور شماره ۲ انتخاب شده است۱C
درایو فعال شده و موتور آماده‌ به‌کار است۳۸

ورودی‌های آنالوگ

با استفاده از پارامترهای گروه H3، عملکرد ورودی‌های آنالوگ را تنظیم کنید.

توضیحاتپارامتر
تعیین سطح ولتاژ برای ورودی آنالوگ A1H3-01
تعریف عملکرد ورودی آنالوگ A1H3-02
ضریب برای ورودی آنالوگ A1H3-03
مقدار بایاس برای ورودی آنالوگ A1H3-04
تعیین سطح ولتاژ یا جریان ورودی آنالوگ A2H3-09
تعریف عملکرد ورودی آنالوگ A2H3-10
ضریب برای ورودی آنالوگ A2H3-11
مقدار بایاس برای ورودی آنالوگ A2H3-12
ثابت زمانی برای فیلتر ورودی آنالوگH3-13

درجدول زیر، چند نمونه از گزینه‌هایی که در پارامترهای H3-02 و H3-10 می‌توان انتخاب کرد، نشان داده شده است.

توضیحاتمقدار انتخابی برای H3-10 و H3-02
ورودی‌های A1 یا A2 به عنوان فیدبک برای کنترلر PID بکار می‌روندB
ورودی‌های A1 یا A2 به عنوان set point برای کنترلر  PID بکار می‌روندC
ورودی برای دمای موتور و PTCE
بلااستفادهF

خروجی‌های آنالوگ

عملکرد خروجی آنالوگ AM از طریق پارامترهای گروه H4 تنظیم می‌شود.

توضیحاتپارامتر
متغیری که توسط این خروجی نشان داده می‌شود را تعیین می‌کندH4-01
ضریب مربوط به خروجی آنالوگ AMH4-02
سطح صفر را برای متغیر خروجی تعیین می‌کندH4-03

متغیرهای درایو در گروه U1 جای می‌گیرند.
مقادیر ولتاژ و فرکانس و جریان و توان و گشتاور و سرعت و … را می‌توانید در این گروه مشاهده کنید.

هنگامی که می‌خواهید پارامتر H4-01 را تنظیم کنید، به عنوان مثال اگر قرار است فرکانس خروجی درایو را توسط خروجی آنالوگ AM نشان دهید باید مقدار عددی ۱۰۲ را در پارامتر H4-01 وارد کنید، به دلیل اینکه فرکانس خروجی درایو در پارامتر U1-02 قرار دارد.

قطار پالس ورودی و خروجی

ترمینال RP به قطار پالس ورودی، و ترمینال MP به قطار پالس خروجی مربوط است.
پارامترهای گروه H6 برای تنظیم این دو ورودی و خروجی ، بکار می‌روند.

توضیحاتپارامتر
۰= ورودی قطار پالس برای کنترل سرعت درایو بکار می‌رودH6-01
۱= ورودی قطار پالس RP به عنوان فیدبک PID مورد استفاده قرار می‌گیرد
۲= ورودی قطار پالس RP به عنوان  PID set point بکار می‌رود
۳= ورودی قطار پالس به عنوان یک انکودر ساده بکار می‌رود
مقیاس بندی ورودی RP قطار پالسH6-02
بهرۀ ورودی قطار پالس RPH6-03
بایاس ورودی قطار پالس RPH6-04
مدت زمان فیلتر برای ورودی قطار پالس RPH6-05
تعریف عملکرد خروجی قطار پالس MPH6-06
مقیاس بندی خروجی قطار پالس MPH6-07

پارامترهای حفاظتی

پارامترهای گروه L برای حفاظت موتور و درایو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توضیحاتپارامتر
تعیین نوع موتور و خنک شدن موتور برای خطای آوردلود حرارتیL1-01
طول مدت عملکرد خطای اضافه‌بارL1-02
تعیین عملکرد درایو پس از اعلام هشدار اضافه حرارتL1-03
تعیین عملکرد درایو پس از اعلام خطای اضافه حرارتL1-04
طول مدت فیلتر برای ورودی آنالوگ PTCL1-05
فعال یا غیرفعال کردن حفاظت آورلود حرارتی در زمان قطع آنی برقL1-13
عملکرد درایو در زمان قطع آنی برق ورودیL2-01
مدت زمان مجاز برای قطع لحظه‌ای برق ورودیL2-02
مدت زمان لازم برای بازیابی ولتاژ پس از قطع لحظه‌ای برق ورودیL2-04
کمترین مقدار ولتاژ باس  dcبرای اعلام خطای کاهش ولتاژL2-05
فعال یا غیرفعال کردن عملکرد جلوگیری از توقف موتور تحت آورلود در زمان شتاب مثبتL3-01
درصد جریان مجاز برای عملکرد Stall Preventation در زمان شتاب مثبتL3-02
درصد حداقل میزان جریان در زمان شتاب مثبت برای جلوگیری از توقف موتورL3-03
فعال یا غیرفعال کردن Stall Preventation در زمان شتاب منفیL3-04
فعال یا غیرفعال کردن  Stall Preventation در زمان کار عادیL3-05
درصد جریان مجاز برای  Stall Preventation در زمان کار عادیL3-06
فعال یا غیرفعال کردن جلوگیری از ایجاد خطای اضافه ولتاژL3-11
مقدار ولتاژ باس  dcدلخواه در زمان جلوگیری از خطای اضافه ولتاژL3-17
تعداد دفعات ری استارت خودکار فالتL5-01
عملکرد رله خروجی فالت در زمان ری استارت اتوماتیکL5-02
طول مدت بین وقوع خطا تا تنظیم مجدد فالت به‌طور خودکارL5-04
انتخاب نوع عملکرد برای تنظیم مجدد فالت به‌طور خودکارL5-05
محدود کردن مقدار گشتاور در جهت راست‌گردL7-01
محدود کردن مقدار گشتاور در جهت چپ‌گردL7-02
محدود کردن گشتاور در حالت ژنراتوری راست‌گردL7-03
محدود کردن گشتاور در حالت ژنراتوری چپ‌گردL7-04
ثابت زمانی انتگرالی برای محدود کردن گشتاورL7-06
روش محدود کردن گشتاور در زمان شتاب مثبت و منفیL7-07
حفاظت از مقاومت ترمز داخلی درایوL8-01
مقدار اضافه حرارت درایو برای اعلام هشدارL8-02
عملکرد درایو در زمان اعلام هشدار اضافه حرارت درایوL8-03
حفاظت در برابر قطع فاز ورودی درایوL8-05
حفاظت در برابر قطع فاز خروجی درایوL8-07
فعال کردن خطای ارت فالتL8-09
تعیین شیوه عملکرد فن خنک‌کننده درایوL8-10
طول مدت وقفه در هنگامی که فن خنک‌کننده درایو متوقف شده باشدL8-11
تعیین دمای هوای محیطی که درایو در آن کار می‌کندL8-12
تعیین عملکرد خطای اضافه‌ بار در سرعت پایینL8-15
فعال کردن خطای عدم توازن جریان خروجیL8-29
تعیین نوع نصب درایو در تابلوL8-35
فعال کردن کاهش فرکانس حامل در سرعت پایینL8-38
طول مدت کاهش فرکانس حامل پس از رسیدن به سرعت عادیL8-40
اعلام هشدار در زمان بیشتر شدن جریان خروجی درایو از %۱۵۰L8-41

Hunting Prevention

زمانی که بار روی موتور کم باشد، احتمال لرزش موتور بیشتر می‌شود.

به منظور کاهش این لرزش، از عملکرد Hunting Prevention و از پارامترهای گروه n1 استفاده می‌شود.

توضیحاتپارامتر
فعال یا غیرفعال کردن Hunting Preventionn1-01
ضریب عملکرد Hunting Preventionn1-02
ثابت زمانیn1-03
ضریب حرکت در جهت معکوسn1-05

پارامترهای صفحه‌کلید و نمایشگر

پارامترهای گروه O1 و O2 و O4 به صفحه نمایشگر و صفحه‌کلید موجود روی درایو مربوط می‌شوند.

توضیحاتپارامتر
در زمانی که برق ورودی درایو برقرار باشد،کدام پارامتر بر روی صفحه‌نمایش نشان داده شودO1-02
واحد اندازه‌گیری برای مقادیری که روی صفحه نشان داده می‌شوندO1-03
جایی که نقطه ممیز در صفحه‌نمایش قرار می‌گیرد .O1-11
فعال یا غیرفعال کردن کلید Local/Reset روی صفحه‌کلیدO2-01
فعال یا غیرفعال کردن کلید stop روی صفحه‌کلیدO2-02
تعیین عملکرد کلید Enter در زمان تنظیم فرکانس با استفاده از این کلید.O2-05
عملکرد درایو برای حذف صفحه‌کلید از روی درایوO2-06
جهت چرخش موتور در زمانی که برای کنترل موتور از صفحه‌کلید استفاده می‌شودO2-07
تعیین نقطه به‌کارگیری درایو بعضی پارامترها تغییر خواهند کرد.O2-09

اتوتیون موتور توسط درایو v1000 یاسکاوا

برخی از پارامترهای موتور بر روی پلاک موتور قابل‌ مشاهده است، اما می‌توان برخی دیگر را از طریق اتوتیون به دست آورد.
درایو می‌تواند به وسیله اتوتیون، مقاومت اهمی سیم‌ پیچ‌ها ،اندوکتانس نشتی موتور، اندوکتانس اصلی موتور، نقاط اشباع در هسته آهنی و …. را محاسبه کند.

پارامترهای موجود در گروه T1 برای اتوتیون موتور بکار می‌روند.

توضیحپارامتر
انتخاب موتور شماره یک یا شماره دو برای اتوتیونT1-00
انتخاب نوع اتوتیون – گردان یا ساکنT1-01
توان نامی موتور (kw)T1-02
ولتاژ نامی موتور(V)T1-03
جریان نامی موتور (A)T1-04
فرکانس نامی موتور (Hz)T1-05
تعداد قطب‌های موتورT1-06
سرعت نامی موتور (RPM)T1-07
میزان تلفات آهنی موتورT1-11

پارامترهای Monitor درایو v1000 یاسکاوا

پارامترهای گروه U1 به نمایش مقادیر متغیرهای داخلی درایو مانند ولتاژ و جریان و فرکانس و توان و .. مربوط می‌شوند .
پارامترهای گروه U2 به وضعیت داخلی درایو در زمان وقوع آخرین فالت برای درایو مربوط می‌شوند.
پارامترهای گروه U3 سابقه چند فالت که برای درایو اتفاق افتاده را نشان می‌دهند.
پارامترهای گروه U4 به کارکرد درایو و سخت‌ افزار آن مربوط می‌شوند و برای تعمیر و نگهداری درایو مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در پارامترهای گروه U5، مقادیر متغیرهای PID قابل‌مشاهده هستند.
گروه U6،مقادیر متغیرهای کنترلر را نشان می‌دهد.

گروه U1

توضیحاتپارامتر
نشان‌دهنده فرکانس مرجع استU1-01
نشان‌دهنده فرکانس خروجی درایو استU1-02
نشان‌دهنده جریان خروجی درایو استU1-03
نشان‌دهنده روش کنترلی انتخاب شده برای درایو استU1-04
نشان‌دهنده سرعت موتور استU1-05
نشان‌دهنده ولتاژ خروجی استU1-06
نشان‌دهنده ولتاژ باس dc استU1-07
نشان‌دهنده توان خروجی درایو  استU1-08
نشان‌دهنده مقدار گشتاور مرجع استU1-09
نشان‌دهنده وضعیت ترمینال‌های ورودی استU1-10
نشان‌دهنده وضعیت رله و ترانزیستور های خروجی استU1-11
وضعیت داخلی درایوU1-12
ولتاژ ورودی آنالوگ A1U1-13
جریان یا ولتاژ آنالوگ ورودی A2U1-14
فرکانس خروجی پس از استارت نرمU1-16
کد خطای OPEU1-18
کد خطای ارتباط سریال ModbusU1-19
تعداد پالس‌های ورودی قطار پالس RPU1-24

گروه U2

توضیحاتپارامتر
فالت کنونی درایوU2-01
فالت قبلی درایوU2-02
فرکانس مرجع برای فالت قبلیU2-03
فرکانس خروجی درایو برای فالت قبلیU2-04
جریان خروجی درایو در حالت فالت قبلیU2-05
سرعت موتور در حالت فالت قبلیU2-06
ولتاژ خروجی درایو در حالت فالت قبلیU2-07
ولتاژ باس dc در حالت فالت قبلیU2-08
توان خروجی درایو در حالت فالت قبلیU2-09
وضعیت ترمینال‌های دیجیتال ورودی در حالت فالت قبلیU2-11
وضعیت ترمینال‌های دیجیتال خروجی در حالت فالت قبلیU2-12
مدت زمان کارکرد درایو در زمان وقوع فالت قبلیU2-14

گروه  U4

توضیحاتپارامتر
کل زمان کارکرد درایوU4-01
تعداد دفعات کارکرد درایوU4-02
مدت زمان کارکرد فن خنک‌کننده درایوU4-03
درصد عمر خازنU4-05
درصد عمر igbtU4-07

گروه U5

توضیحاتپارامتر
نشان‌دهنده مقدار فیدبک PID استU5-01
نشان‌دهنده مقدار ورودی PID استU5-02
نشان‌دهنده مقدار خروجی PID استU5-03
نشان‌دهنده مقدار set point برای PID است.U5-04

با تشکر از مطالعه شما دوستان عزیز.

انتهای قسمت پایانی راهنمای فارسی درایو V1000 یاسکاوا yaskawa

قسمت اول این مقاله//

با ما همراه باشید.

فایل PDF این مقاله

الکترومارکت مشاوره فروش نصب و تعمیر انواع اینورتر، سافت استارتر،درایو دی سی، اجرای انواع پروژه‌ های اتوماسیون صنعتی

بررسی

روان بودن متن - ۹۷%
کامل بودن - ۹۷%

۹۷%

درایو V1000 یاسکاوا yaskawa + راهنمای کاربردی آن

User Rating: ۴.۶۳ ( ۲ votes)
مطالعه کنید
11 راهکار برای بهبود بهره وری انرژی در سیستم های هوای فشرده
برچسب ها

یوسف رجبی

یوسف-مهندسی کنترل صنعتی,برنامه نویس و بنیان گذار الکترومارکت طراح و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر اتوماسیون صنعتی.طراح پروژه های انرژی سیوینگ بر پایه تکنیک های نوین, حرفه ای در برنامه نویسی اتوکد,ای پلن و طراحی وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − 4 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن