flow rate

آهنگ شارش حجمی (بِدِه حجمی) یا دبی حجمی(به انگلیسی: Volumetric flow rate) در فیزیک و علوم مهندسی برای توصیف میزان جریان عبوری از یک مقطع خاص در واحد زمان به کار می‌رود. این کمیت با نماد Q نشان داده می‌شود و متناسب با دستگاه آحاد انتخابی، واحد آن تعیین می‌شود. در سیستم SI معمولاً با واحد متر مکعب بر ثانیه m3 s-1 بیان می‌شود.

یوسف رجبی

یوسف-مهندسی کنترل صنعتی,برنامه نویس و بنیان گذار الکترومارکت طراح و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر اتوماسیون صنعتی.طراح پروژه های انرژی سیوینگ بر پایه تکنیک های نوین, حرفه ای در برنامه نویسی اتوکد,ای پلن و طراحی وب سایت

بستن