تنگستن

تنگستن (ولفرام) یک عنصر شیمیایی است با علامت اختصاری W دارای عدد اتمی ۷۴. تنگستن فلزی است سخت و سنگین که دارای رنگ خاکستری روشن است. تنگستن دارای بالاترین درجه ذوب (۳۴۲۲ درجه سانتیگراد) در بین عنصرها است.

مورداستفاده ویژه آن در صنایع برقی، لامپ روشنایی، لامپ اشعه-X، الکترودها و سوپر آلیاژهای عصر فضا است.

در سال 1781 کارل ویلهلم شیله(Carl Wilhelm Scheele)یک اسی جدید تنگستنیک اسید را کشف کرد که از شیلیته تنگستن امروزی حاصل می‌شد.

شیله و توربرن برگمن معتقد بودند با کاهش این اسید می‌توان فلز جدیدی به دست آورد.

در سال 1783 خوزه و فاستواسیدی را یافتند که از ولفرامیت به دست می‌آمد و بسیار شبیه به تنگستیک اسید بود.

در اواخر آن سال این دو برادر توانستند با کاهش این اسید همراه زغال تنگستن را جداسازی کنند و نام خود را به‌عنوان کاشف این عنصر ثبت کنند.

طبق تجربه می‌دانیم در بیشتر فلزات ازجمله تنگستن با افزایش دما مقاومت الکتریکی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد که این افزایش مقاومت با توجه به رابطه‌ی زیر برای افزایش دماهای نه‌چندان زیاد قابل‌محاسبه است:

R2=R1(1+αΔθ

که در آن α ضریب دمایی مقاومت ویژه برحسب بر کلوین است. α برای تنگستن 0/0045است.

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟