پسماند مغناطیسی

پسماند در مواد فرومغناطیسی پدیده‌ای معروف است.
هنگامی‌که یک میدان مغناطیسی خارجی بر روی یک فرو مغناطیس عمل کند دوقطبی‌های اتمی، خود را با این میدان خارجی هم‌راستا می‌کنند.

حتی پس از خنثی کردن میدان مغناطیسی خارجی، بخشی از این جهت‌گیری به‌جا می‌ماند. بنابراین در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که این ماده مغناطیدهشده‌است.

رابطه میان شدت میدان مغناطیسی (H) و چگالی شار مغناطیسی (B) در چنین موادی یک رابطه خطی نیست.

پسماند در علوم به پدیده‌ای می‌گویند که در آن رابطه میان علت و معلول نه‌فقط به بزرگی علت بلکه به جهتی که علت در راستای آن تغییر می‌کند بستگی دارد.

اصطلاح پسماند در شیمی به‌صورت پسماند، در مهندسی برق در معنی پسماند مغناطیسی و در علوم هوایی با تعریف زیر بیان می‌شود:

دیرکرد تغییر چگالی شار مغناطیسی نسبت به شدت میدان مغناطیسی.

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟