HAZ

شرایط محیطی خطرناک (HAZ)

کاربری های موتورها در محل های خطرناک با توجه به نوع محیط خطرناک موجود، ویژگی های خاص موادی که ایجاد خطر می کنند، احتمال قرار گرفتن در معرض محیط، و حداکثر سطح درجه حرارت ایمن برای ماده ای که ایجاد خطر می کند.

فرمتی که برای تعریف این اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت، بر اساس ساختار طبقه، گروه، تقسیم بندی و کد دمایی است که توسط کد ملی برق (NFPA-70) تعریف شده است.

یوسف رجبی

یوسف-مهندسی کنترل صنعتی,برنامه نویس و بنیان گذار الکترومارکت طراح و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر اتوماسیون صنعتی.طراح پروژه های انرژی سیوینگ بر پایه تکنیک های نوین, حرفه ای در برنامه نویسی اتوکد,ای پلن و طراحی وب سایت

همچنین ببینید

بستن
بستن