HAZ

شرایط محیطی خطرناک (HAZ)

کاربری های موتورها در محل های خطرناک با توجه به نوع محیط خطرناک موجود، ویژگی های خاص موادی که ایجاد خطر می کنند، احتمال قرار گرفتن در معرض محیط، و حداکثر سطح درجه حرارت ایمن برای ماده ای که ایجاد خطر می کند.

فرمتی که برای تعریف این اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت، بر اساس ساختار طبقه، گروه، تقسیم بندی و کد دمایی است که توسط کد ملی برق (NFPA-70) تعریف شده است.

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟