محاسبات مربوط به ژنراتور

الکتریکال

صفحه اکسل محاسبات مربوط به ژنراتور و کالیبراسیون بار و محاسبه بار

Load Listing Calculations and Generator Sizing Spreadsheet یک ماشین حساب کامل در اکسل برای محاسبات مربوط به ژنراتور توسعه دهنده:Shafqat Ali مقدمه ای بر پخش بار مقادیر مورد استفاده در محاسبات عامل در حال بارگذاری نسبت بین مصرف بار و تولید بار بهره وری درصد بین قدرت خروجی و ورودی برق ضریب قدرت نسبت بین توان اکتیو و مجموع قدرت محاسباتی که میتوان با این صفحه گسترده اکسل انجام داد: KW Consumed by a Motor = Absorbed Power x Efficiency x Power Factor KVAR consumed by a Motor = KW x tan (cos-1(p.f)) KVA consumed by a motor = (KW2+ KVA2)1/2 Multiplication Factor for Continuous Load = 100% Multiplication Factor for Intermittent Load = 50% Multiplication Factor for Stand by Load =…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟