دانلود

 • SINUS M SANTERNO USER MANUAL

  راهنمای راه اندازی اینورتر سانترنو سری میکرو همراه با استاندارد های اینورتر سانترنو SINUS M SANTERNO USER MANUAL

  بیشتر بخوانید »
 • دفترچه راھنمای فارسی اینورتر سانترنو sinus vega

  دفترچه راھنمای فارسی اینورتر سانترنو سری وگا Sinus vega راهنمای اینورتر های سه فاز و تک فاز سانترنو سری وگا. SINUS VEGA User Manual farsi santerno نکات ایمنی: قبل از نصب و راه اندازی اینورتر ، دفتر چه راهنمای آن را با دقت مطالعه نمایید.

  بیشتر بخوانید »
 • راهنمای فنی سافت استارتر آنالوگ سانترنو

  مجموعه فایل های مورد نیاز سافت استارتر آنالوگ سانترنو Technical Guide analog soft starter Santerno

  بیشتر بخوانید »
 • Guidelines to the construction of a low-voltage assembly

  Guidelines to the construction of a low-voltage assembly (complying with the Standards IEC 61439 Part 1 and Part 2 LV switchgear and controlgear assembly An electrical assembly is a combination of more protection and switching devices, grouped together in one or more adjacent cases (column). In an assembly the following parts can be distinguished: a case, called enclosure by the Standards, (it has the function of support and mechanical protection of the housed components), and the electrical equipment, formed by the internal connections and by the incoming and outgoing terminals for the connections to the plant.

  بیشتر بخوانید »
 • راهنمای فارسی اینورتر سانترنو سینوس پنتا

  58 صفحه راهنمای فارسی اینورتر سانترنو سری پنتا راهنمای فوق شامل نکات کلیدی راه اندازی اینورتر سانترنو سری پنتا میباشد که از جمله کار با کیپد و پارامترهای کلیدی جهت راه اندازی سریع اینورتر سانترنو سری پنتا. SINUS PENTA MULTIFUNCTION AC DRIVE

  بیشتر بخوانید »
 • inverterSiemensراهنمای فارسی اینورترتصویر از راهنمای فارسی اینورتر زیمنس میکرومستر 440

  راهنمای فارسی اینورتر زیمنس میکرومستر 440

  راهنمای فارسی اینورتر زیمنس میکرومستر 440 MICROMASTER440 PERSIAN USER MANUAL

  بیشتر بخوانید »
 • راهنمای فارسی اینورتر سانترنو سینوس وگا سه فاز

  راهنمای فارسی اینورتر سانترنو سینوس وگا سه فاز راهنمای کاربردی و راه اندازی سریع فارسی اینورتر سانترنو سری وگا ورژن جدید تنظیم و تهیه توسط تیم مهندسی الکترومارکت یوسف رجبی راهنمای نصب و راهاندازی اینورترهای sinus vega new version مقدمه اینورترهای سری sinus vega با قابلیت دقت بسیار بالا در کنترل سرعت و گشتاور موتور و همچنین قابلیت تحمل اضافه جریان، بهترین انتخاب برای کنترل بارهای حساس و متغییر تلقی میشود. به همین خاطر از جمله کاربردهای این سری از دستگاه ها میتوان به سیستمهای بالابر، آسانسور و همچنین سیستمهای صنعتی پیچیده اشاره کرد. اینورتر های سری وگا طراحی سازگار با محیط صنعتی و کارگاهی و همچنین قابلیت پیادهسازی تعداد مختلفی از سیستمهای اتوماسیون، بهترین گزینه برای محیطهای صنعتی و کارگاهی محسوب میشود.…

  بیشتر بخوانید »
 • راهنمای فارسی اینورتر سانترنو سینوس وگا تک فاز

  راهنمای فارسی اینورتر سانترنو سینوس وگا تک فاز user manual persian inverter santerno sinus vega 1 phase user manual persian SINUS VEGA 1-PHASE ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ دراﯾو ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ” ﺑﻪ ارت ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد. از ﻧﺼﺐ اﯾﻨﻮرﺗﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺧﻮدداری ﺷﻮد. اﯾﻨﻮرﺗﺮ در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد. اﯾﻨﻮرﺗﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از دو ﻃﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎی آزاد ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. دﻣﺎی ﮐﺎری اﯾﻨﻮرﺗﺮ )10/+40- ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ اﯾﻨﻮرﺗﺮ…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟