آموزشیاینورتر

دستورالعمل شورای اتحادیه اروپا در مورد درایوهای کنترل دور موتور بخش سوم

فصل 5 – واژه شناسی درایوهای کنترل دور موتور

اسناد فنی  (TD) درایوهای کنترل دور موتور

مورد استفاده در: تجهیزات برقی

وظیفه: تولیدکننده ی تجهیزات برقی، طراح سیستم، سازنده ی پنل، OEM، نصاب.

مورد نیاز: دستورالعمل EMC، دستورالعمل ولتاژ پایین درایوهای کنترل دور موتور

سند فنی درایوهای کنترل دور موتور چیست؟

سند فنی (TD) باید برای کل تجهیزات یا سیستم ارائه شود و در صورت نیاز، برای این استفاده می شود که به مقام ذی صلاح نشان داده شود که شما باید به نیازهای موجود در دستورالعمل EMC  و دستورالعمل ولتاژ پایین  پاسخ دهید.

TD درایوهای کنترل دور موتور شامل سه بخش است:

 1. توصیف محصول.
 2. روند های مورد استفاده برای تضمین تطابق محصول با نیازها.
 3. شرحی از سوی یک فرد مطلع، در صورتی که مسیر ارزیابی شخص سوم مشخص شده باشد.

توجه: استفاده از یک فرد مطلع اختیاری است و در مورد آن تولیدکننده می تواند تصمیم بگیرد.

نکته ی کلیدی:

محتوی کامل سند فنی در صفحات 36-39 داده شده است.

چرا سند فنی مهم تلقی شده است؟

هر کسی که محصولی را در داخل اروپا به بازار عرضه می کند، باید قادر باشد نشان دهد که محصول پاسخ گوی نیازهای دستورالعمل مناسب شورای اتحادیه اروپا می باشد و باید قادر باشد این را به مقام ذی صلاح بدون انجام تست بیشتر نیز نشان دهد.

سند فنی اجازه می دهد اعلامیه ی تطابق مناسب تنظیم شود.

آیا خریدار همیشه کپی ای سند فنی را دریافت خواهد کرد؟

محتوی سند فنی منبع درآمدی برای مقامات است، و بنابراین تولیدکننده ی تجهیزات برقی نباید سند فنی یا هیچ بخشی از آن را به مشتری بدهد.

 

با این وجود، اگر مشتری نیاز دارد که بداند محصول تطابق یافته است یا خیر، این ضمانت را از سند همراه محصول دریافت خواهد کرد.

تهیه ی اعلامیه ی تطابق با محصول مورد نیاز نیست، ولی کاربر نهایی ممکن است این را از تولیدکننده بخواهد.

مدت اعتبار سند فنی چه مدت است؟

هر سند فنی باید برای 10 سال از آخرین تحویل محصول مرتبط، در دسترس همه ی مقامات باشد.

چگونه تضمین کنم که تست ها همیشه انجام شده اند؟

کل سیستم بر مبنای خود تاییدی و اعتماد است. در بخش های مختلف اروپا، روندهای تضمین تطابق متنوع خواهند بود.

نظارت بر این قوانین از طریق کنترل بازار توسط یک مقام ذی صلاح حاصل شده است.

اگر تجهیزات پاسخگوی نیازهای دستورالعمل های EMC و ولتاژ پایین نبوده باشند، مقامات ذی صلاح می توانند از ماده ی حفاظت که در دستورالعمل ها آمده است ( بازپس گیری محصول از بازار، اعمال قانون )، استفاده کنند.

آیا تولیدکنندگان درایو می توانند بیشتر کمک کنند؟

تولیدکنندگان درایوهای کنترل دور موتور پذیرفته اند که نیاز به همکاری بیشتر با OEM ها و سازندگان ماشین در جایی که اینورتر می تواند بر روی ماشین نصب شود، وجود دارد. مونتاژ یا طراحی باید طوری صورت بگیرد که نیاز نباشد هیچ بخش جدیدی از سند فنی به آن افزوده گردد.

با این وجود، ایده ی نصب درایوهای کنترل دور موتور متعدد در مراکز کنترل الکتروموتور (MCCs) باید توسط تصریح کننده ی سیستم به دقت سنجیده شده باشد، این در حالی است که جمع گسیل های فرکانسی بالا برای تعیین اثرات در پایانه های MCC یک موضوع پیچیده است و احتمالات کوپلینگ کراس مضاعف شده است.

چگونگی ساخت یک TD

 1. توصیف محصول

(توجه: شما می توانید فتوکپی این صفحات را تهیه کنید و به عنوان چک لیست از آن استفاده کنید)

 • شناسایی محصول
 • a. نام برند
 • b. شماره ی مدل
 • c. نام و آدرس تولید کننده یا نماینده ی او.
 • d. توصیفی از وظایف دستگاه.
 • e. هر محدودیتی در محیط عمل مورد نظر.
 • یک توصیف فنی
 • a. یک نمودار بلوکی ارتباط بین حوزه های عملکردی مختلف محصول را نشان می دهد.
 • b. طرح های فنی مرتبط، شامل نمودارهای مدار، نمودارهای مونتاژ، لیست قطعات، نمودارهای نصب.
 • c. توصیف پیوستگی ها با سایر محصولات، قطعات و غیره.
 • d. توصیف تنوع محصول.
 1. روندهای مورد استفاده برای تضمین تطابق محصول
 • جزئیات عناصر قابل ملاحظه ی طراحی
 • a. ویژگی های طراحی  پذیرفته شده، بخصوص برای نشان دادن مشکلات مربوط به EMC و ایمنی برق.
 • b. مشخص کردن قطعات مربوطه.
 • c. تعریفی از روندهای مورد استفاده برای کنترل تفاوت ها در طراحی به همراه تعریفی از روندهای مورد استفاده برای ارزیابی وجود یا عدم وجود تغییری خاص در طراحی که تست مجدد دستگاه را ایجاب خواهد کرد.
 • d. جزئیات و نتایج هر مدل سازی تئوری از جوانب عملکردی دستگاه.
 • e. لیستی از استانداردهای درخواستی در کل دستگاه یا قطعه ای از آن.
 • f. توصیف راه حال پذیرفته شده به منظور تطابق با دستورالعمل.
 • تست سند در شرایط مناسب
 • a. لیستی از تست های EMC و ایمنی الکتریکی که بر اساس محصول موردنظر تهیه شده است، و گزارشات تست مربوط به آن ها، شامل جزئیات روش های تستی، و غیره.
 • b. دیدگاهی مبنی بر اینکه فرآیندهای منطقی مورد استفاده برای تصمیم گیری در مورد این که تست های انجام شده بر روی دستگاه انقد بوده اند تا تطابق با دستورالعمل را تایید کنند یا خیر.
 • c. لیستی از تست های انجام شده بر روی زیر مونتاژ های مهم و گزارشات تست یا تاییدیه های مرتبط با آن ها.
 1. اگر توضیحی از سوی فرد مطلع انتخاب شده باشد

شامل موارد زیر خواهد بود:

 • i. ارجاع به محل دقیق ساخت دستگاه تحت ارزیابی
 • ii. تفسیر سند فنی
 • iii. عبارت ” کار انجام شد ” برای تعیین محتوی و سندیت اطلاعات مربوط به طراحی.
 • iv. اعلام وضعیت، در صورت مناسب بوده شرایط، در مورد روند مورد استفاده برای کنترل مغایرت ها، و در مورد فاکتورهای محیطی و نصب و نگهداری که ممکن است مرتبط باشند.
 1. کارهایی که باید توسط فرد مطلع انجام شود

فرد مطلع، سند فنی را مطالعه خواهند کرد و بیانیه را منتشر خواهند کرد و این بیانیه باید سند فنی را نیز در بر بگیرد.

توجه:وقتی با سند فنی موافقت می شود، شما ممکن است به همه ی اعلامیه ها از سوی تهیه کننده، نیاز داشته باشید، مثلا اعلامیه ی تطابق و اعلامیه ی الحاق وابسته به قطعات، به منظور تضمین اینکه دارای علامت CE هستند.

فایل فنی ( برای جوانب ایمنی مکانیکی )

مورد استفاده در: ماشین و قطعات ایمنی

وظیفه: سازنده ی ماشین / طراح سیستم

مورد نیاز: دستورالعمل ماشین آلات

فایل فنی چیست ؟

فایل فنی، فایل طراحی داخلی است که باید چگونگی و محل اعمال استانداردها را نشان دهد و تمام آن چیزی است که در صورت تایید شخصی تجهیزات بنابر مسیرهای تطابق استاندارد، مورد نیاز است.

اگر اعلامیه ی مشارکت در مجموعه ای از برگه ها آمده باشد و لازم باشد با بخش های مناسب استانداردهای موجود مطابقت یابد و در حقیقت کاربر را وادار به تطابق استاندارها با قطعات مختلف ماشین خود کند، استفاده از بخشی از فایل فنی محتمل است.

چگونگی ساخت یک فایل فنی

طرح ها و نمودارها

 1. طرح های کلی از ماشین
 2. نمودارهای مدار کنترل

سلامت و ایمنی

 1. همه ی طرح ها، محاسبات و نتایج تست ها برای بررسی تطابق ماشین با نیازهای ضروری سلامت و ایمنی استفاده شد.

طراحی ماشین

 1. لیست های مربوط به نیازمندی های سلامت و ایمنی، استاندارهای هماهنگ، سایر استاندارها و مشخصه های فنی در زمان طراحی ماشین استفاده شده بودند.
 2. شرح روش ها برای حذف خطراتی که توسط ماشین ایجاد می شود، استفاده شد.

سایر تاییدهای موردنیاز

 1. یک گزارش یا تاییدیه ی فنی منتشر شده توسط فرد مطلع – در صورت نیاز.
 2. یک کپی از دستورالعمل ها برای ماشین.
 3. برای سری ماشین های تولید شده، سنجش های کنترلی استفاده شده اند تا تضمین کنند تولید متعاقب در تطابق با دستورالعمل باقی می ماند.

تایید کفایت

مورد استفاده در: ماشین / قطعات ایمنی

وظیفه: فرد مطلع / سازنده ی ماشین

مورد نیاز: دستورالعمل ماشین آلات

اگر استاندارها نتوانند به طورکامل پیاده شوند، چه می شود؟

در این مورد، کفایت فایل فنی توسط تاییدیه ی کفایت که توسط فرد مطلع منتشر شده است، ثابت می شود.

چگونه تاییدیه ی کفایت را بدست آوریم

تاییدیه ی کفایت، سندی است که توسط فرد مطلع تهیه می شود. وقتی فردی تصدیق کرد که فایل فنی همه ی اطلاعات ضروری را در بر می گیرد، تاییدیه ی کفایت منتشر خواهد شد.

نکته ی کلید:

تاییدیه ی کفایت ارائه شده باید در فایل فنی آورده شود.

اعلام وضعیت

مورد استفاده در: تجهیزات برقی

وظیفه: فرد مطلع

مورد نیاز: دستورالعمل EMC

چه زمانی اعلام وضعیت لازم است

روش اول برای تولیدکننده ( یا نماینده ی مجاز او در انجمن ) به منظور نشان دادن تطابق، استفاده از روش کنترل محصول داخلی است. اگر تولیدکننده روشی را انتخاب کند، ممکن است سایر روش ها را بر مبنای ارزیابی فرد مطلع مورد استفاده قرار دهد.

چگونگی فراهم آوردن اعلام وضعیت

تولیدکننده باید سند فنی را به فرد مطلع ارائه دهد و ارزیابی مربوط به آن را از فرد مطلع بخواهد. تولیدکننده باید برای فرد مطلع مشخص کند که کدام جوانب نیازهای ضروری باید ارزیابی شود.

فرد مطلع باید سند فنی را مرور کند و ارزیابی کند آیا سند فنی به طور صحیح نیازهای دستورالعمل را نشان می دهد یا خیر. اگر تطابق دستگاه تایید شده باشد، فرد مطلع باید اعلامیه ای مبنی بر تطابق دستگاه منتشر کند.

نکته ی کلیدی:

اعلامیه ی ارائه شده باید سند فنی را در بر بگیرد.

گزارش

مورد استفاده در: تجهیزات برقی

وظیفه: فرد مطلع/ فرد ذی صلاح

مورد نیاز: دستورالعمل ولتاژ پایین

اگر استاندارها نتوانند به طورکامل پیاده شوند، چه می شود؟

به هنگام یک چالش، تولیدکننده یا واردکننده ممکن است گزارشی ارائه دهد که توسط فرد مطلع منتشر می شود. این گزارش بر مبنای فایل فنی می باشد.

چگونگی فراهم آوردن اعلام وضعیت

گزارش، سندی است که توسط فرد مطلع تنظیم می شود. وقتی فرد تصدیق کرد که سند فنی همه ی اطلاعات ضروری را در بر می گیرد و تجهیزات نیازهای دستورالعمل ولتاژ پایین بر آورده می کنند، گزارش منتشر خواهد شد.

نکته ی کلیدی:

گزارش ارائه شده باید در سند فنی آورده شود.

اعلامیه ی تطابق ( برای جوانب EMC و ایمنی برق )

مورد استفاده در: تجهیزات برقی و تجهیزات برقی ماشین ها

وظیفه: تولید کننده ی تجهیزات

مورد نیاز: دستورالعمل ولتاژ پایین و دستورالعمل EMC

چگونگی فراهم آوردن اعلامیه ی تطابق

لازم است موارد زیر را فراهم آورید:

 1. مرجعی به دستورالعمل ( ها )،
 2. تعیین هویت دستگاه ( شامل اسم، نوع و شماره سریال )،
 3. اسم و آدرس تولیدکننده و، هر جا که ممکن باشد، اسم و آدرس نماینده ی ذی صلاح او در انجمن،
 4. رفرنس تاریخ دار برای مشخصه هایی که تحت آن تطابق ظاهر می شود،
 5. تاریخ اعلان،
 6. هویت و امضا فردی که تولید کننده یا نماینده ی ذی صلاح او را مقید می کند.

اعلامیه ی تطابق ( برای جوانب ایمنی مکانیکی )

مورد استفاده در: ماشین ها

وظیفه: تولید کننده ی ماشین

مورد نیاز: دستورالعمل ماشین آلات

چگونگی فراهم آوردن اعلامیه ی تطابق

لازم است موارد زیر را فراهم آورید:

 1. اسم شرکت و آدرس کامل تولید کننده یا نماینده ی ذی صلاح او؛
 2. اسم و آدرس فردی که فایل فنی را جمع آوری می کند، کسی که باید در انجمن عضو باشد؛
 3. شرح و شناسایی ماشین آلات، شامل غالبیت عمومی، وظیفه، مدل، نوع، شماره سریال و اسم تجاری؛
 4. جمله ای که صراحتا اعلام دارد که ماشین آلات همه ی قیود مرتبطی که در دسورالعمل ماشین آلات ذکر شده است، دنبال کرده اند؛
 5. در صورت امکان، اسم، آدرس و شماره شناسایی فرد مطلع که بررسی نوع EC و شماره ی گواهی نوع EC را انجام می دهد؛
 6. در صورت امکان، اسم، آدرس و شماره شناسایی فرد مطلع که کیفیت سیستم را اثبات می کند؛
 7. لیستی از استاندارهای هماهنگ یا سایر استاندارهای فنی و مشخصه های مورد استفاده؛
 8. مکان و تاریخ اعلام و نیز هویت و امضا فردی که اختیار دارد تا اعلامیه را از طرف تولیدکننده یا نماینده ی ذی صلاح او تنظیم کند.

اعلام الحاق

مورد استفاده در: ماشین ها یا تجهیزات در نظر گرفته شده برای پیوستن به سایر ماشین آلات

وظیفه: تولید کننده ی درایوهای کنترل دور موتور / سازنده ی ماشین / سازنده ی پنل

مورد نیاز: دستورالعمل ماشین آلات

اعلامیه ی الحاق چیست ؟

تولیدکنندگان درایو ها باید با بخش های مختص دستورالعمل ماشین آلات تطابق یابند و اعلامیه ی الحاقی را فراهم آورند که بیان می کند که درایو به تنهایی تطابقی ندارد و باید به سایر تجهیزات بپیوندد.

این اعلامیه استاندارهایی را نشان خواهد داد که در قطعات سیستم در حیطه ی عمل تولیدکننده به کار رفته است.

این اعلامیه، بیانیه ای را شامل می شود که کاربر را از به کار گیری تجهیزات باز می دارد، تا وقتی که ماشین آلاتی که قرار است به آن ملحق شود یا جزئی از آن باشد، پیدا شده و اعلام شود که با قیدهای دستورالعمل ماشین آلات و قانون اجرایی ملی، مثلا به طور کلی شامل تجهیزاتی که در این اعلامیه به آن ها اشاره شده است، در تطابق است.

اعلامیه سپس استانداردهای مربوط به دستورالعمل های ماشین آلات و ولتاژ پایینی را که تولیدکننده با آن ها مطابقت یافته است، به صورت لیست در می آورد.

می توان نتیجه گرفت که تجهیزات بدون عیب باید با قیدهای دستورالعمل مطابقت یافته باشند.

به عبارت کاملا ساده، تولیدکننده مسئولیت را بر عهده ی سازنده ی ماشین یا سیستم می گذارد.

آیا هیچ راهی جز این نوع اعلامیه وجود دارد؟

خیر. شما باید بفهمید که چون تولیدکننده ممکن است تنها یک قطعه در یک ماشین، مانند اینورتر، را تهیه کند، از نظر قانونی ملزم است که تضمین کند که هر کسی که سیستم را سر هم می کند باید ایمنی آن را چک کند.

فقط در آن صورت سازنده ی ماشین یا سیستم می تواند از اعلامیه ی الحاق در فایل فنی ماشین خود استفاده کند.

نکته ی کلیدی:

اکثر تولیدکنندگان از اعلامیه ی الحاقی استفاده خواهند کرد که دستورالعمل ماشین آلات را برای همه ی محصولات PSD ساخته شده پوشش خواهد داد.

اعلامیه ی الحاق شامل چه چیزهایی را در بر می گیرد

 1. اسم شرکت و آدرس کامل تولیدکننده یا نماینده ی ذی صلاح او؛
 2. شرح و شناسایی ماشین آلات نیمه کاره، شامل غالبیت عمومی، وظیفه، مدل، نوع، شماره سریال و اسم تجاری؛
 3. عبارتی که اعلام می کند کدام نیازهای ضروری دستورالعمل به کار رفته و بر طرف شده اند؛
 4. تعهد به انتقال، در پاسخ به درخواست منطقی مقامات ملی، اطلاعات مرتبط با ماشین آلات نیمه کاره؛
 5. عبارتی مبنی بر اینکه ماشین آلات نیمه کاره نباید در ماشین آلات نهایی که قرار است به آن ملحق شود، به کار گرفته شود، در تطابق با قیدهای دستورالعمل اعلام شده است؛
 6. مکان و تاریخ اعلام و نیز هویت و امضا فردی که اختیار دارد تا اعلامیه را از طرف تولیدکننده یا نماینده ی ذی صلاح او تنظیم کند.

گواهی نامه ی نوع

مورد استفاده در: ماشین ها و قطعات ایمنی

وظیفه: سازنده ی ماشین / فرد مورد تایید

مورد نیاز: دستورالعمل ماشین آلات

چگونگی فراهم آوردن گواهی نامه ی نوع

گواهی نامه ی نوع توسط فرد مطلعی تهیه شده است که تایید خواهد که واحدی به همراه فایل فنی تهیه می شود، ممکن است به طور ایمن استفاده شود و تایید خواهد کرد که هر استانداردی به طور صحیح اعمال شده است.

وقتی گواهی نامه ی نوع موارد مذکور را تایید کرد، گواهی بررسی نوع منتشر خواهد شد.

فصل 6 – مقامات و افراد

مسئولیت تطابق محصول به تولید کننده داده شده است. در صورتی که هر شکی در مورد تطابق وجود داشته باشد، مقامات می توانند سند فنی را درخواست کنند تا نشان دهند که یک محصول با دستورالعمل های مربوط به محصول تطابق یافته است.

وقتی تطابق محصول مورد ارزیابی قرار می گیرد، یک تولید کننده می تواند از شخص ثالت برای بررسی تطابق استفاده کند.

انواع مقامات و افراد زیر وجود دارند:

مقام جزء

مقام جزء در هر کشور اروپایی یا منطقه ی اقتصادی اروپا بر بازارها نظارت دارد تا از فروش و عرضه ی محصولات پر خطر به بازار جلوگیری کند. همچنین می توانند محصولات این چنینی را از بازار پس بفرستند.

فرد مطلع

فرد مطلع، گواهی نوع را برای محصولاتی منتشر می کند که دستورالعمل ها ویا روش های تست نوع مورد نیاز خود را دارند.

برای یافتن یک مقام جزء مناسب یا فرد مطلع شما می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر تماس برقرار کنید:

اتحادیه ی اروپا

شرکت و صنعت DG

مرکز اطلاعات و اسناد

BREY 5 / 150

B-1049 Brussels

Belguim
Ph: +32 2 296 45 51

دانلود فایل دستورالعمل شورای اتحادیه اروپا در مورد درایوهای کنترل دور موتور بخش سوم

 

یا می توانید از طریق وب سایت : http://ec.europa.eu/enterprice/electr_equipment/  تماس برقرار کنید.

 

با تشکر از مطالعه شما .الکترومارکت را به اشتراک بگذارید. :)” h4=”محبت و دانش را به اشتراک بگذاریم”

از فروشگاه الکترومارکت دیدن فرمایید

“نظرات شما را میخوانیم و به آن ها فکر میکنیم.

اگر روش های دیگری را که حاصل از مطالعه و تجربه شما دوستان عزیز است با ما به اشتراک بگذارید خوشحال میشویم لطفا در قسمت نظرات عنوان فرمایید.

ما در 24 ساعت از 7 روز هفته منتظر شنیدن صدای شما هستیم
02165292580
02165295301
09122659154

 

یوسف رجبی

یوسف-مهندسی کنترل صنعتی,برنامه نویس و بنیان گذار الکترومارکت طراح و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر اتوماسیون صنعتی.طراح پروژه های انرژی سیوینگ بر پایه تکنیک های نوین, حرفه ای در برنامه نویسی اتوکد,ای پلن و طراحی وب سایت

‫۲ نظرها

 1. با سلام و تبریک سال جدید
  خیلی ممنونم از سایت خوبتون که چر از چیزهای مفید برای یادگیری است
  من خواستم اطلاعات رابه صورت pdf داشته باشم. چطور می توانم فایل pdf آن را داشته باشم؟
  ممنون

  1. سلام خواهش میکنم.
   انتهای مقالات یک سری ایکون شبکه های اجتماعی است که برای اشتراک گذاری مقالات توسط کاربران است مثلا شما از یک مطلب خوشتون میاد و میخوایین اون رو در شبکه های اجتماعی که عضو هستین به اشتراک بزارین و در همون قسمت اگر توجه کنید ایکون پرینت و ایکون pdf مشاهده میکنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟