آموزشی

اندازه گیری مقاومت عایق بندی (IR) – بخش اول

نقایص عایق بندی

اندازه گیری مقاومت عایق  (insulation resistance) یک آزمایش رایج است که بطور معمول برای همه انواع سیم های برق و کابل ها انجام می شود. این آزمایش به عنوان یک آزمایش مولد، اغلب با عنوان آزمایش پذیرش مشتری مورد استفاده قرار می گیرد، با حداقل مقاومت عایق در واحد طول که اغلب توسط خود مشتری مشخص می شود. نتایج بدست آمده از تست IR را، نمی توان برای پیدا کردن نقایص موضعی در عایق، استفاده نمود (مانند آزمون واقعی HIPOT که میزان کافی بودن عایق حفاظتی را تعیین می کند) اما در عوض، اطلاعاتی را در مورد کیفیت موادی که در عایق بکار رفته است، ارائه می دهد.

حتی زمانی که مشتری نهایی نیازی به این موارد ندارد، بسیاری از سازندگان کابل و سیم از آزمایش مقاومت عایق بندی برای پیگیری فرآیندهای تولید عایق های خود استفاده می کنند و قبل از اینکه متغیرهای فرآیند به بیرون از محدوده مجاز رانده شوند، اشکالات و ایرادات در حال گسترش را کشف می کنند.

مقاومت عایق بندی در تمامی قطعات صنعتی از قبیل اینورتر ها/چوک های وروردی و خروجی/فیلتر ها/خازن ها/بدنه الکتروموتورها/ میتوان مهم باشد.

اطلاعات عایق بندی معمولا در پلاک موتورها و پلاک قطعات صنعتی باید ذکر شود و یکی از موارد مهم در زمان خرید الکتروموتور ها باید همین کلاس مقاومت عایق بندی باشد.

گزیده ای از تسترها (Megger IR)

تستر های عایق با تست ولتاژ 500، 1000، 2500 و 5000  ولت، موجود هستند. رتبه توصیه شده برای تست عایق در زیر آمده است:

 

سطح ولتاژ تستر IR
650 ولت 500 ولت DC
1.1 کیلوولت 1کیلوولت DC
3.3 کیلوولت 2.5 کیلوولت DC
66 کیلوولت و بیشتر 5 کیلوولت DC

 

تست ولتاژ برای انجام میگر (یا همان تست کردن عایق)

هنگامی که از ولتاژ AC استفاده می شود، قاعده کلی این است که:

Test Voltage (A.C) = (2X Name Plate Voltage) +1000.

هنگامی که از ولتاژ DC استفاده می شود (مورد استفاده در تمامی میگرها)

[Test Voltage (D.C) = (2X Name Plate Voltage).

 

 

تجهیزات/ رتبه کابل تست ولتاژ D.C
24 ولت تا 50 ولت 50 ولت تا 100 ولت
50 ولت تا 100 ولت 100 ولت تا 250 ولت
100 ولت تا 240 ولت 250 ولت تا 500 ولت
440 ولت تا 550 ولت 500 ولت تا 1000 ولت
2400ولت 1000 ولت تا 2500 ولت
4100ولت 1000 ولت تا 5000 ولت

 

محدوده اندازه گیری میگر:

 

تست ولتاژ محدوده اندازه گیری
250 ولت DC 0 مگا اهم تا 250 گیگا اهم
500 ولت DC 0 مگا اهم تا 500 گیگا اهم
1 کیلوولت DC 0 مگا اهم تا 1 ترا اهم
2.5 کیلوولت DC 0 مگا اهم تا 2.5 ترا اهم
5 کیلوولت DC 0 مگا اهم تا 5 ترا اهم

 

احتیاط  در حین تست کردن عایق ( یا میگر کردن)

قبل از تست عایق بندی:

از محکم بودن تمامی اتصالات در مدار تحت تست اطمینان حاصل کنید. قبل از استفاده، میگر را تست کنید، هرچند امکان دارد در زمان عدم اتصال به مدار، دستگاه، اعدادی نامتناهی را نشان دهد و نیز زمانی که دو انتهای پایانه به هم متصل شوند و دسته چرخیده باشد، ممکن است دستگاه عدد صفر را نشان دهد.

در طی زمان  تست کردن عایق با دستگاه میگر:

مطمئن شوید که هنگام تست کردن ارت، سر دورتر رسانا لمس نشود، زیرا در غیر این صورت، تست عایق اعدادی نادرست را نشان خواهد داد.

مطمئن شوید که ارت استفاده شده هنگام انجام تست برای مدار باز، از نوع خوبی بوده باشد، در غیر این صورت، نتایج بدست آمده از تست اشتباه خواهد بود. رساناهای یدکی نباید هنگامی که دیگر رساناهای درگیر در همان کابل به مدار وصل هستند، مورد تست عایق بندی قرار گیرد.

پس از تکمیل تست عایق بندی کابل:

 • مطمئن شوید که تمامی رساناها به درستی متصل شده اند.
 • عملکرد نقاط، مسیرها و سیگنال هایی که از طریق کابل متصل هستند را برای ارائه پاسخ درست، تست کنید.
 • در صورت وجود سیگنال، ابعاد آن باید توسط شخص بررسی شود.
 • در صورت وجود نقاط مورد دار، موقعیت آنها را در سایت بررسی کنید. تست کنید تا ببینید آیا هر قطبی از هر منبعی که از طریق کابل گرفته شده، به طور ناخواسته ارت شده است یا نه؟

روش های بررسی و تست موتور قبل از راه اندازی

 الزامات ایمنی برای تست کردن عایق با دستگاه میگر:

 • همه تجهیزات مورد تست ، بایستی غیر متصل (جریان برق قطع باشد) و ایزوله باشند.
 • تجهیزات باید دشارژ شده باشند (از طریق منحرف کردن جریان و یا اتصال کوتاه)، حداقل تا زمانی که تست ولتاژ، به منظور فراهم کردن ایمنی کامل برای فرد تست کننده، به اتمام برسد.
 • هرگز از میگر در فضایی با قابلیت و پتانسیل انفجاری استفاده نکنید.
 • مطمئن شوید که تمام سوئیچ ها مسدود بوده و انتهای کابل ها، بمنظور ایمنی، به درستی مشخص شده اند.
 • عایق بودن انتهای کابل ها باعث عدم اتصال به منبع تغذیه و محافظت شدن از تماس داشتن با منبع تغذیه، زمین، و یا ایجاد تماس اتفاقی می شود.
 • نصب موانع ایمنی با علائم هشدار دهنده و یک کانال ارتباطی باز بین پرسنل تست کننده عایق.
 • زمانی که رطوبت هوا بیش از 70٪ است، تست عایق را انجام ندهید.
 • عایق خوب: در ابتدا، اعداد صفحه نمایش دستگاه میگر افزایش می یابند و سپس ثابت باقی می مانند.
 • عایق بد: در ابتدا، اعداد صفحه نمایش دستگاه میگر افزایش می یابند و سپس کاهش می یابند.
 • انتظار می رود که مقدار مقاومت عایق (IR) به دمای 20 تا 30 درجه سانتی گراد برسد.
 • اگر درجه حرارت ذکر شده در بالا، به اندازه 10 درجه کاهش یابد، مقدار IR دو بار افزایش خواهد یافت.
 • اگر درجه حرارت ذکر شده در بالا، به اندازه 70 درجه افزایش یابد، مقدار IR هفتصد بار کاهش می یابد.

چگونه از دستگاه میگر استفاده کنیم؟

دستگاه میگر با سه اتصال:  پایانه لاین (L)، پایانه ارت (E) و پایانه گارد (G) مجهز شده است.

مقاومت عایق
چگونه به استفاده MEGGER

میزان مقاومت بین پایانه های لاین و ارت اندازه گیری شد که در آن، جریان از سیم پیچ شماره 1 حرکت می کند. پایانه گارد برای تست موقعیت هایی ویژه ، که در آن نیاز است یک مقاومت، با عایق کاری از مقاومت دیگری جدا شود، ارائه شده است. بیایید موقعیتی را که در آن، مقاومت عایق در یک کابل با دو سیم آزمایش می شود را مورد تست قرار دهیم.

ما برای اندازه گیری مقاومت عایق یک رسانا در بیرون کابل، باید انتهای لاین دستگاه میگر را به یکی از رساناها متصل کرده و نیز انتهای ارت دستگاه میگر را باید به سیمی که به دور غلاف کابل پیچیده شده است، وصل کنیم.

مقاومت عایق
نحوه اتصال و کانفیگ MAGGER

در این پیکر بندی، دستگاه میگر باید مقاومت بین رسانا و غلاف بیرونی را بخواند.

ما می خواهیم مقاومت بین رسانای شماره 2 و غلاف را اندازه گیری کنیم اما در واقع، میگر، مقاومت موازی با ترکیب سری یک رسانا به رسانای دیگر (RC1-C2) و اولین رسانا به غلاف (RC1-S) را اندازه گیری می کند.

اگر این واقعیت برای ما مهم نباشد، می توانیم بعنوان یک پیکربندی، به تست ادامه دهیم. اگر فقط اندازه گیری مقاومت بین رسانای دوم و غلاف (RC2-S) مورد نظر ما باشد، آنگاه باید از پایانه گارد دستگاه میگر استفاده کنیم.

متصل کردن پایانه گارد به اولین رسانا
متصل کردن پایانه گارد به اولین رسانا

متصل کردن پایانه گارد به اولین رسانا، هر دو رسانا را تقریبا در موقعیتی با پتانسیل برابر قرار می دهد.

اگر ولتاژ بین آنها کم باشد و یا ولتاژ نداشته باشیم، مقاومت عایق تقریبا بی نهایت است، بنابراین هیچ جریانی بین دو رسانا وجود نخواهد داشت. در نتیجه، علامت مقاومت میگر، بطور انحصاری به جریان عبوری از عایق رسانای دوم، جریان عبوری از غلاف کابل و سیم پیچیده شده، بستگی خواهد داشت، نه به جریانی که در هنگام عبور از اولین عایق رسانا، از آن نشت می کند (جریان نشتی).

پایانه گارد (در صورت نصب) برای حذف کردن عنصر متصل از اندازه گیری، بعنوان یک شنت عمل می کند، به عبارتی دیگر، به شما اجازه می دهد تا در ارزیابی مولفه های خاص در یک قطعه بزرگ از تجهیزات الکتریکی، بصورت انتخابی عمل کنید. برای مثال، یک کابل دو هسته ای با یک غلاف را در نظر بگیرید.

همانطور که نمودار زیر نشان می دهد،  سه مقاومت برای در نظر گرفته شدن وجود دارند.

سیم بندی میگر
سیم بندی میگر

اگر ما بدون اتصال به پایانه گارد، بین هسته B و غلاف را اندازه گیری کنیم، قسمتی از جریان، از B به A و از A به غلاف منتقل خواهد شد. سطح اندازه گیری ما پایین خواهد بود. با اتصال پایانه گارد به A، دو هسته کابل در پتانسیلی بسیار نزدیک به یکدیگر خواهند بود و در نتیجه، اثر شنت گذاری حذف می شود.

گروه مهندسی الکترومارکت در خدمت شما است.

مطالب الکترومارکت را در کانال تلگرام الکترومارکت دنبال کنید.

آیا شما با میگر عایقی را تست کرده اید؟

تجربه تست خود را با میگر در قسمت نظرات عنوان فرمایید.

یوسف رجبی

یوسف-مهندسی کنترل صنعتی,برنامه نویس و بنیان گذار الکترومارکت طراح و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر اتوماسیون صنعتی.طراح پروژه های انرژی سیوینگ بر پایه تکنیک های نوین, حرفه ای در برنامه نویسی اتوکد,ای پلن و طراحی وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟