Common Cause Failure

خرابی هایی از آیتم های مختلف بدست آمده از علل مستقیم یکسان و با یک بازه زمان کوتاه مرتبط اتفاق می افتد، باید توجه شود که این خرابی ها، نتایج خرابی های دیگر نیستند.

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟