NEMA

انجمن ملی تولیدکنندگان برقی (به انگلیسی: National Electrical Manufacturers Association) (تأسیس ۱۹۲۶) مشهور به NEMA، یک سازمان آمریکایی است که در زمینه استانداردهای مورد استفاده در صنایع، مهندسی، و پزشکیفعالیت دارد.

NEMA  به صورت اختصاری از عبارت National Electrical Manufacturers Association به مفهوم انجمن ملی تولیدگان محصوالت الکتریکی )برقی( که یک سازمان غیر انتفاعی مبدع و منتشر کننده بیش از پانصد مجموعه استاندارد در زمینه فن آوری های ساخت و نیز تبیین کننده فرآیندهای تولید، انتقال و استفاده از انرژی می باشد برداشته شده است. دفتر مرکزی این مجموعه در شهر واشنگتن قرار دارد. این مجموعه با ارائه خدمات خود فعالیت حدود ۴۵۰ شرکت عضو را پوشش می دهد و استانداردهای آن بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دالر از تولید ناخالص ملی ایاالت متحده آمریکا را در بر می گیرد. این انجمن )NEMA( همچنین به شورای نظارتی ایاالت متحده نظر و نیز به عنوان یک کمیته فرعی به کمیته عالی استاندارد ایزو نظر مشورتی می دهد.

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟