اینورتر

محرکه فرکانس‌متغیر

درایو فرکانس‌متغیر یا وی‌اِف‌دی که هدف اصلی آن کنترل سرعت موتورهای جریان متناوب است.
این درایوها افزون بر کاربرد برای کنترل سرعت، با استفاده از این درایوها می‌توان در سرعت‌های پایین به منحنی‌مشخصهٔ گشتاور – سرعت بسیار مطلوبی مشابه ماشین‌های دی‌سی دست یافت و در بسیاری از کاربردها می‌توان با استفاده از این روش موتورهای دی‌سی را با موتورهای ای‌سی قفس‌سنجابی جایگزین کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن