آموزشیهارمونیک

5 عنصر کلیدی از قبض برق شما

امروز تصمیم گرفتم قبض برق شما رو با هم بررسی کنیم .

نتیجه این بررسی رو با هم و دیگران به اشتراک می گذاریم.

همینطور که میدونید برق یک انرژی قدرتمند و ویژه است.

برای اداره کردن تقریبا تمام امکانات در دنیا ضروری است.

همچنین یک انرژی گران است که می تواند بخش قابل توجهی از قیمت محصول تولید شده را شامل شود.

فرصت های صرفه جویی در انرژی

مقاله فوق موارد اولیه مدیریت انرژی برای معرفی برخی از اصول صدور صورت حساب برق (Electricity Bill) را توضیح میدهد، مخصوصا متمرکز شدن روی دو وجه مهم صورت حساب برق؛ تقاضا و انرژی

 

این مقاله همچنین نمایانگر جنبه های کلیدی شناسایی صرفه جویی انرژی در میان فرآیندهای صنعتی و تجهیزات بزرگ است

 

اکثر تأسیسات الکتریکی به یک منطقه جغرافیایی معین خدمت رسانی می کنند.. هزینه های برق اغلب توسط تنظیم گرهای روستایی،شهری یا شهرستان ها تنظیم

شده اند. همچنین نهادهایی که هزینه ابزار الکتریکی، درآمدها، تصمیمات سرمایه گذاری، قیمت سوخت و عوامل دیگر را برای رسیدن به نرخ هدف از بازگشت  بررسی

می کنند

این نرخ مصوب از بازگشت، همراه با ساختار هزینه های برق مصرفی است، هزینه های معین مشتریان پرداخت خواهد شد.

این قیمت ها در تعرفه برق، و یا برنامه نرخ قرار میگیرد. نرخ تعرفه برای دسته های مختلف طبقاتی مشتریان مقرر می شود. دسته های معمولی ممکن است صنعتی،

تجاری، مسکونی، شهری و کشاورزی را شامل شود. هر دسته از مشتریان ممکن است یک یا چند برنامه نرخ را در دسترس داشته باشند. یک نکته برای خدمات برق

این است که امکان انتخاب برنامه نرخ در دسته بندی خود با پایین ترین قیمت را فراهم می سازد بسته به کاربری

مطالعه کنید
11 راهکار برای بهبود بهره وری انرژی در سیستم های هوای فشرده

بدین ترتیب به سراغ هر 5 عنصر کلیدی قبض برق شما میرویم:

 

1.اندازه گیری توان الکتریکی

2.تقاضا

3.مصرف انرژی

4.رابطه انرژی/ضریب بار-تقاضا

5.ضریب قدرت

 

1-اندازه گیری توان الکتریکی

کنتور برق هر دو توان اکتیو و راکتیو مصرف یک مرکز را اندازه گیری می کند. توان حقیقی مصرف و انتگرال انرژی آن، معمولا بزرگترین بخش قبض برق را شامل می شود

الزامات توان راکتیو (واکنشی)، که اغلب با ضریب توان نشان داده می شوند، می تواند مبلغ قابل توجهی باشد

محاسبه صرفه جویی انرژی با نصب خازن و اصلاح ضریب توان

 

2-تقاضا

مصرف حقیقی (اکتیو) و برق، که معمولا با کیلووات یا مگاوات نشان داده میشوند،

در طول یک روز با تغییر بار تأسیسات بلافاصله تغییر می کند. در حالیکه توان نوسانات لحظه ای می تواند قابل توجه باشد،

تأسیسات برق، متوسط توان مصرف در مدت یک زمان بین 15، 30 یا 60 دقیقه را بهترین شاخص “تقاضا” در توزیع تجهیزات برق است

 

 

ترانسفورماتورها (مبدل ها)، برای مثال، براساس متوسط برق موردنیاز از بار می تواند انتخاب شود.

مدت زمان کوتاه نوسانات در جریان بار ممکن است باعث افت متناظر در ولتاژ بار شود.

مطالعه کنید
موتور کشنده چیست؟ انواع آن و روش های کنترل Traction motor

اما این افت ها در تاب و تحمل های عوامل طبیعی ماشین آلات صنعتی و پارامترهای طراحی ترانسفورماتور وجود دارند.

 

هزینه های جاری قبض برق به غیر از آنچه شما مصرف کرده اید، در ریال/ کیلو وات، ممکن است همچنین به عنوان یک capacitycharge ارجاع شود، از ان به مرور زمان برای ساخت و ساز ایستگاه های مولد جدید، خطوط انتقال، و پروژه های سرمایه ابزار مرتبط شده است ، ممکن است به عنوان یک ظرفیت شارژ بازگردانده شود. تقاضای شارژ معمولا نشان دهنده 10 % یا بیشتر از صورت حساب ماهانه مشتری صنعتی است.

“تقاضا” متوسط توان مصرفی لحظه ای معمولا در مدت زمان بین 15، 30 یا 60 دقیقه است.

"تقاضا" متوسط توان مصرفی لحظه ای معمولا در مدت زمان بین 15، 30 یا 60 دقیقه است.
“تقاضا” متوسط توان مصرفی لحظه ای معمولا در مدت زمان بین 15، 30 یا 60 دقیقه است.

 3-مصرف انرژی در قبض برق

بخش اصلی دیگر از یک قبض برق انرژی است.

همان تجهیزات اندازه گیری که توان تقاضا را می سنجید مصرف انرژی مشتری را نیز ثبت و ضبط می کند.

مصرف انرژی گزارش شده برحسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت می باشد.

برخلاف توان تقاضا با رابطه ظرفیت آن، مصرف انرژی مشتری بعضی مواقع به الزامات سوخت در ایستگاه های تولید برق مورد استفاده مرتبط است.

 

از این رو، هزینه هر کیلووات ساعت، در یک ساختار نرخ برق مصرفی داده شده ، اغلب با مجموع نیروگاه های مختلف در سیستم خدمات رسانی تحت تأثیر قرار گرفته شده است.

زغال سنگ، سوخت بنزین، از طبیعی، برق آبی و هسته ای منابع سوخت متداول هستند که تولید برق مبتنی بر آن است.

 

4-رابطه انرژی/ضریب بار-تقاضا در قبض برق

یک پارامتر مفید برای محاسبه ماهانه، نسبت متوسط تقاضا به اوج تقاضا می باشد.

این عدد بدون واحد یک پارامتر مفید است که اثربخشی تکنیک های مدیریت تقاضا را دنبال میکند.

مطالعه کنید
انتخاب موتورهای القایی برای کاربردهای صنعتی ( بخش دوم)

یک عامل بار از %100 به این معناست که تأسیسات با همان تقاضا در کل ماه اداره شده است، که به اصطلاح مقطع “تخت” نامیده شده است.

این نوع استفاده کمترین واحد هزینه برق را حاصل می نماید.

تأسیسات کمی در یک عامل بار از %100 اداره میشوند، که احتمال دارد برای بیشتر تأسیسات نشان دهنده یک هدف مقرون به صرفه نباشد.

اما یک وسیله تسهیلی می تواند ضریب بار تاریخی آن را محاسبه کند، و برای بهبود آن بدنبال کاهش مصرف انرژی در زمان اوج باشد و یا فرآیند های دسته ای را به سمت ساعات کم تقاضا سوق دهد و غیره.

ضریب یا عامل بار می تواند نسبت به مقادیر گزارش شده که عملا روی هر صورت حساب برق است، محاسبه شود.

(24*روزها*Kw) / kWh = LF در جایی که LF ضریب بار باشد، کیلووات ساعت کل مصرف انرژی برای دوره صورت حساب، کیلووات اوج مجموعه تقاضا برای دوره صورت حساب، و روزها شمار روزهای صورت حساب در یک ماه است (معمولا بین 28-32). و البته “24” شمار ساعت های یک روز است.

 

در زمان استفاده مشتریان ممکن است ترجیح دهند تا در اوج دوره های زمانی بدنبال عامل بار باشند.

در این مورد، کیلووات ساعت، کیلووات، روزها و نسبت ساعت

ها به روز ) روز / ساعت ها( در فرمول عوض می شوند تا انعکاس پارامتر ها فقط در طول دوره اوج برقرار گردد. فاکتور یا عامل بار متداول برای یک تأسیسات صنعتی به

درجه بزرگی شمار شیفت یا تغییرات اعمال کارخانه بستگی دارد.

یک شیفت، اعمال پنج روزه، معمولا یک عامل بار را از %30-20 ثبت و ضبط میکند،

مطالعه کنید
اسپایک (نوسانات شدید) ولتاژ بالا (DV/ DT) و حفاظت موتور

در حالیکه دو شیفت %50-40 بازده دارد، و سه شیفت، 7/24 تأسیسات ممکن است به عامل بار از %90-70 دست یابند.

"<yoastmark

5-ضریب توان در قبض برق

روابط اکتیو، راکتیو، و توان کل سابقاً معرفی، و به عنوان “مثلث قدرت” شرح داده شده اند.

برای کاهش مؤثر هزینه برق، فهمیدن اینکه چگونه برق مصرفی مشتری، هزینه

های مرتبط با الزامات توان راکتیو سیستم آن را جبران می کند.

اصلاح ضریب توان چگونه کار می کند

 

بسیاری از تاسیسات، شامل مقررات صدور صورت حساب ضریب توان در برنامه نرخ هستند،

هم به طور مستقیم در قالب جریمه ها، یا به طور غیرمستقیم در قالب تقاضای صورت حساب توان اکتیو است

که بالاتر از اوج اندازه گیری شده حقیقی می باشد.

خازن ثابت بهترین راه حل برای استفاده در سیستم های الکتریکی با ولتاژ یا هارمونیک های جریان مناسب
خازن ثابت بهترین راه حل برای استفاده در سیستم های الکتریکی با ولتاژ یا هارمونیک های جریان مناسب

حتی اگر یک تاسیسات ضریب توان ضعیف را به صورت مستقیم شارژ نکند،

در آخر سه دلیل دیگر وجود دارد که یک مشتری ممکن است برای نصب تجهیزات که برای

بهبود ضریب توان در تأسیسات قبض برق است، در نتیجه کاهش واکنش آن را مقرون به صرفه بداند.

سیستم خازن و فیلتر هارمونیکی 1600 آمپر مونتاژ شده توسط گروه مهندسی الکترومارکت
سیستم خازن و فیلتر هارمونیکی 1600 آمپر مونتاژ شده توسط گروه مهندسی الکترومارکت


 

فرآیند ممیزی و متداول انرژی

  • ارزیابی برنامه جریان فعلی
  • معین کردن اگر دیگر برنامه های نرخ در دسترس هستند.
  • تکمیل مشخصات تسهیلات انرژی
  • گزینه های کم هزینه در صرفه جویی در انرژی / ارزیابی بدون هیچ هزینه ای
  • امکان تکمیل تجزیه و تحلیل گزینه های پروژه مدیریت انرژی
  • توصیه طرح اقدام انرژی
  • بررسی توان راکتیو و تلاش برای حذف آن (نصب تجهیزات حذف توان راکتیو)

 

گروه مهندسی الکترومارکت در خدمت شما است.

مطالب الکترومارکت را در کانال تلگرام الکترومارکت دنبال کنید.

متشکرم که تا انتهای این مقاله با ما بودید منتظر نظرات خوبتون هستم.

یوسف رجبی

یوسف-مهندسی کنترل صنعتی,برنامه نویس و بنیان گذار الکترومارکت طراح و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر اتوماسیون صنعتی.طراح پروژه های انرژی سیوینگ بر پایه تکنیک های نوین, حرفه ای در برنامه نویسی اتوکد,ای پلن و طراحی وب سایت

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟