Vector control

کنترل برداری (Vector control) که همچنین کنترل جهت­ یابی میدان مغناطیسی (یا کنترل امتدادیابی میدان مغناطیسی) (FOC) نامیده می‌شود، یک روش کنترل درایو فرکانس متغیر (VFD) می­باشد که در آن جریان­های استاتور یک موتور الکتریکی جریان متناوب (AC) سه فاز، به صورت دو مؤلفه عمود بر هم که می­توانند در یک بردار تجسم شوند، شرح داده می­شوند. یک مؤلفه، شار مغناطیسی موتور را معین کرده و دیگری گشتاور را مشخص می­کند. این سیستم کنترل درایو، مبناهای مؤلفه جریان مربوطه حاصل از منابع شار و گشتاور ایجاد شده توسط کنترل سرعت درایو را محاسبه می­کند. به طور معمول، کنترل کننده­های تناسبی-انتگرالی (PI) برای اندازه­گیری مؤلفه­های جریان در مقادیر مبنا و منبع خود استفاده می­شوند. مدولاسیون پهنای پالس از درایو فرکانس متغیر، ترانزیستوری را مشخص می کند که براساس منابع ولتاژ استاتور سوئیچ می­شود، که این منابع خروجی کنترل کننده­های جریان تناسبی-انتگرالی (PI) هستند

. Field-oriented control

. Variable-frequency drive (VFD)

. Proportional-integral controllers

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟