آموزشیاینورتر

مطالعه اینورترهای مخصوص بوستر پمپ و سیستم پمپاژ در الکترومارکت این قسمت CHV160A

سلام خدمت دوستان عزیز

اینورترهای مخصوص بوستر پمپ و سیستم های پمپاژ

اینورترهای مخصوص بوستر پمپ

در مقاله فوق قابلیت های مخصوص سیستم های پمپاژ که در اینورتر اینوت مدل INVT CHV160A  توسعه داده شده است مورد بررسی قرار میگیرد.

Check the performance of inverters for booster pumps and pumping systems in electromarket

در مقاله های قبلی در مورد قابلیت ویژه اینورتر ها در کاربرد های پمپاژ مفصل صحبت شده است مثل مقاله :

14 فرصت بهبود بازدهی انرژی در سیستمهای تلمبه زنی

ولی ویژگی مقاله فوق در این نکته است که قصد داریم به صورت تخصصی قابلیت های ویژه و توسعه یافته اینورتر اینوت مدل CHV160A رو مورد بررسی قرار دهیم،

اینورترهای مخصوص بوستر پمپ

با من همراه باشید..

بررسی قابلیت های اینورتر اینوت CHV160A

اینورتر CHV160A یک اینورتر منبع آب ویژه و توسعه یافته است.

 آن با فن‌آوری پیشرفتۀ کنترل می تواند به‌طور خودکار سرعت را تنظیم کند و پمپ‌ ها را بر اساس تغییر فشار لوله تعویض کند. سپس کنترل فشار شبکه ثابت خواهد بود.

ثابت ماندن فشار در خروجی پمپ ها…روزگاری این قابلیت برای مهندسین پمپاز یک آرزو بود..

بوستر پمپ های دور متغیر

بوستر پمپ های دور متغیر از دیرباز تأمین فشار کاملاً ثابت آب با تغییرات مقدار مصرف آن یکی از آرزوهای طراحان و تولید کنندگان بوستر پمپ بوده است .

بوستر پمپ های دور متغیر
بوستر پمپ های دور متغیر

برای رسیدن به این هدف اولین گام ساخت دستگاهی است که بتواند دور الکتروموتورهای معمول را که با برق شهر AC کار میکنند ، تغییر دهد .

در چند دهه اخیر همسو با پیشرفت صنایع مختلف در جهان ، صنعت برق و الکترونیک نیز از جایگاه والایی برخوردار گشته و به پیشرفت های چشمگیری نائل آمده است .

گوشه ای از موفقیت های این صنعت ساخت اینورتر است.

اینورتر دستگاهی است که بوسیله آن میتوان فرکانس برق شهر را تغییر داد.

توصیه میشود مقاله فوق را مطالعه نمایید: اینورتر چیست؟

طرز کار اینورترهای مخصوص بوستر پمپ

"طرز

 

یک اینورترهای مخصوص بوستر پمپ خاص برای منبع آب چند پمپی

قابلیت های مختلف راه اندازی پمپ:

طرز کار اینورتر با یک پمپ فرکانس متغیر و مابقی پمپ ها فرکانس ثابت

در این مد کاری اینورترهای مخصوص بوستر پمپ تنها یک پمپ را به کار می اندازد،
پمپ‌های دیگر توسط رله قابل برنامه ریزی کنترل می شود ( حداکثر کمیت پمپ‌ها ، 1 پمپ فرکانس متغیر و 9 پمپ فرکانس شبکه است).

مطالعه کنید
کتابچه راهنمای کاربرد درایو و تعمیر اینورتر Maintenance of Inverter

پمپ‌ هایی که در ابتدا شروع بکار می کنند، زودتر متوقف می شوند.

 

طرز کار پمپ با فرکانس متغیر ثابت
طرز کار پمپ با فرکانس متغیر ثابت

 

قابلیت اینورترهای مخصوص بوستر پمپ در تابع PID بهینه منبع آب

 

تابع PID بهینه منبع آب
تابع PID بهینه منبع آب

 

قطبیت بازده PID می تواند به عنوان قطبیت  مثبت (برای منبع آب) و منفی (برای پمپ آب) انتخاب شود، و دو مجموعه از پارامترهای PID می توانند تغییر پیدا کنند ، این دو تابع می توانند با کاربردهای بعضی از کاربران مطابقت داشته باشد.

قابلیت اینورتر در منطق کنترل انعطاف‌ پذیر از حذف / اضافه کردن پمپ

(1) p3.08= 0 ) f بازده PID مثبت است)

 •  در زمانی که فرکانس نوسان پمپ متغیر فعلی ≥  p8.11 باشد (فرکانس پمپ اضافه شود)،

و فشار بازخورد <فشار تنظیمات باشد  تلورانس فشار پمپ (p8.10) اضافه شود و با تنظیم زمان در p8.12 ادامه پیدا کند، اینورتر پمپ را اضافه خواهد کرد.

 • در زمانی که فرکانس نوسان پمپ متغیر فعلی ≤ p8.11 باشد ( فرکانس پمپ کاهش یابد) ،

و فشار بازخورد > فشار تنظیمات + کاهش تلورانس فشار پمپ (p8.15) باشد و با تنظیم زمان در p8.17  ادامه پیدا کند، اینورتر پمپ را کاهش می دهد.

(2) P3.08=1 بازده PID منفی است).

 • در زمانی که فرکانس نوسان پمپ متغیر فعلی ≥ P8.11 باشد (فرکانس پمپ اضافه شود)،

و فشار بازخورد > فشار تنظیمات + افزایش تلورانس فشار پمپ (P8.10) باشد و با تنظیم زمان در P8.12 ادامه پیدا کند، اینورتر پمپ را افزایش خواهد داد.

 • در زمانی که فرکانس نوسان پمپ متغیر فعلی ≤ P8.16 باشد (فرکانس پمپ اضافه شود)،

و فشار بازخورد < فشار تنظیمات باشد و تلورانس فشار پمپ (P8.15) کاهش یابد و با تنظیم زمان در P8.17 ادامه پیدا کند، اینورتر پمپ را کاهش خواهد داد.

قابلیت اینورتر و طرز کار پمپ با فرکانس متغیر گردشی روی تمامی پمپ ها

این سیستم فقط روی یک پمپ عملیات فرکانس متغیر را انجام نمی دهد، بلکه در زمانی که تحت فشار باشد راه اندازی پمپ فرکانس متغیر تغییر پیدا می کند و سپس اینورتر پمپ فرکانس متغیر دیگری را بکار می اندازد.

و در یک زمان تنها یک پمپ فرکانس متغیر راه‌اندازی می شود، بقیه پمپ‌ ها در حالت فرکانس شبکه کار می کنند ( حداکثر کمیت پمپ‌ ها 4 پمپ فرکانس متغیر و 2 پمپ فرکانس شبکه است)،
اولین پمپی که شروع به کار می کند، زودتر متوقف می شود و این باعث میشود که سیستم بوستر پمپ به طور یکسان مستهلک شود.

مطالعه کنید
FLA موتور چیست؟
طرز کار پمپ با فرکانس متغیر گردشی
طرز کار پمپ با فرکانس متغیر گردشی

 

قابلیت اینورتر و کنترل پمپ در حالت سکون

شرایط سکون:

زمانی که تابع سکون معتبر باشد، چنانچه تنها یک پمپ فرکانس متغیر در حال کار باشد و حالت کنونی با شرایط کاهش پمپ مطابقت داشته باشد، پمپ فرکانس متغیر در حالت آماده به کار خواهد ماند و سیستم در حالت سکون قرار خواهد گرفت.

اگر پمپ‌های شبکه در حالت سکون قرار داشته باشند؛ آن‌ها به‌ طور خودکار شروع به کار می کنند و مداوما تا زمانی که سیستم از حالت سکون خارج شود کار می کنند.

شرایط خارج شدن از حالت سکون:

در حالت سکون اگر فشار بازخورد <فشار تنظیمات تلرانس فشار خروج از حالت سکون (P8.22)

(P3.08=0) باشد، و یا فشار بازخورد > فشار تنظیمات +  تلورانس فشار خروج از حالت سکون (P8.22) باشد (در حالی که P3.08=1 است) پمپ از حالت سکون خارج می شود.

 

قابلیت اینورتر در تابع کنترل گردش زمان‌دار

این به این معنی است که سیستم  اینورترهای مخصوص بوستر پمپ بازداری میکند از کارکرد یک پمپ در راه‌اندازی به مدت طولانی  و مدیریت تمامی پمپ ها از نظر زمان کارکرد و فرسوده شدن تمامی پمپ ها به صورت همزمان.

تابع کنترل گردش زمان‌دار و مدیریت زمان کار کرد پمپ
تابع کنترل گردش زمان‌دار و مدیریت زمان کار کرد پمپ

 

قابلیت اینورتر در کنترل سطح  ورودی آب مخزن

دو حالت ورودی برای سیگنال سطح آب وجود دارد:

ورودی سیگنال آنالوگ و ورودی سیگنال روشن-خاموش.

اگر این سطح کمتر از سطح پایین‌تر و بیشتر از سطح کمبود آب باشد، سیستم در یک فشار غیرعادی راه‌اندازی می شود؛ اگر این سطح کمتر از سطح کمبود آب باشد، سیستم متوقف خواهد شد.

A: فشار عادی

B: فشار غیرعادی

C: فشار کمبود آب

در ادامه توصیه میشود مقاله فوق مطالعه شود: پمپاژ و 5 دلیل بر مزیت استفاده از اینورتر در کاربرد پمپ

قابلیت اینورتر در کاربرد کنترل پمپ فاضلاب

سیگنال سطح مخزن فاضلاب ، سیگنال خاموش-روشن است.

زمانی که این سطح بیشتر از سطح حد بالاتر باشد، پمپ فاضلاب به کار خواهد افتاد.

مطالعه کنید
چه مواردی باید درهنگام راه اندازی اینورتر مورد بررسی قرار گیرد؟

زمانی که این سطح کمتر از سطح پایین‌تر باشد، پمپ متوقف خواهد شد.

کنترل پمپ فاضلاب
کنترل پمپ فاضلاب

 

اهمیت نصب اینورتر در پمپ های آبیاری و نکات کلیدی آن در الکترومارکت

قابلیت اینورتر در زمان‌ بندی منبع آب و فشارهای چند مرحله‌ای

زمان‌بندی منبع آب:

کاربران می توانند فشارهای مختلف آب را بر اساس وضعیت مصرف آب در دوره های مختلف تعیین کنند ( به‌طور کلی یک روز به 8 دوره تقسیم می شود).

زمان‌بندی منبع آب
زمان‌بندی منبع آب

منبع آب با فشار چند مرحله‌ای:

کاربر می تواند فشار 16 مرحله ای را از طریق ترکیبات مختلف 4 پایانه تنظیم کند.

از ترکیب فوق میتوانید به 16 فشار مختلف در زمان بندی های مشخص دست پیدا کنید
از ترکیب فوق میتوانید به 16 فشار مختلف در زمان بندی های مشخص دست پیدا کنید

قابلیت اینورتر در استارت نرم و اشکال زدایی گردش به‌طور دستی

قبل از بکار انداختن سیستم کاربر می تواند برای حصول اطمینان از ایمنی پمپ را با استارت نرم دستی و یا گردش دستی کنترل کند.

قابلیت اینورتر در سوئیچینگ پمپ‌ها به آرامی

کاربر می تواند فرکانس کلید را برای سوئیچینگ فرکانس متغیر برای فرکانس شبکه تعیین کند.

به منظور ثبات فشار لوله‌ها ، کاربر می تواند فرکانس پمپ را به فرکانس شبکه تغییر دهد در حالی که پمپ فرکانس متغیر در سرعت بالایی کار می کند.

قابلیت اینورتر در سوئیچینگ پمپ‌ها به آرامی
قابلیت اینورتر در سوئیچینگ پمپ‌ها به آرامی

 

قابلیت اینورتر در تابع حفاظت مطلوب

"<yoastmark

در ادامه توصیه میشود مقاله فوق مطالعه شود: بکارگیری درایوهای سرعت متغیر بمنظور کنترل فشار

مثال برای یک کاربرد

دو پمپ فرکانس متغیر دایره‌ای ( کارت منبع آب ضروری است)

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

تنظیم پارامترهای مربروط به تابع ( به عنوان مرجع)

*P0.00=1  ( منبع فرمان راه‌اندازی : ترمینال)

*P1.14=1 ( ری استارت در حالت خاموش صحیح است)، P1.16=1 (راه‌اندازی ترمینال در حالت روشن صحیح است).

*این دو پارامتر می توانند با توجه به الزامات واقعی؛ پارامترهای موتور P2.00~p2.06 با توجه به پلاک موتور انتخاب شوند.

* P3.02 (ماکسیموم PID)= طیف مانومتر ( تنظیمات کارخانه: 1000Mpa)

* P3.05 (فشار مرجع کی پد)= 0.5 Mpa (تنظیمات کارخانه)؛

*P3.18 = 10.0% ( حد پایین‌تر فرکانس خروجی PID)

* P5.02=1 ( رو به جلو) ، P5.03=4 (استاپ رو به پایین)، P5.04=5 (ریست خطا)؛ P5.05=36 (سطح حد بالاتر)؛

* P5.06=37 (سطح حد پایین‌تر)؛ P5.07=38 (سطح کمبود آب)، P5.08=39 ( سطح حد بالاتر فاضلاب)

*P5.09=40 (سطح حد پایین‌تر فاضلاب)

*P6.00=3 ( خروجی خطا)؛P6.01=19  ( شاخص کمبود آب)؛ P6.02=15 ( شاخص فشار بالا)؛

*P6.03=1 RT1؛

P6.04=2 RT2؛

P6.05=3 RT3؛

P6.06=4 RT4؛

P6.07=6 RT5 ؛

P6.08=8 RT6 ؛

P6.09=10 RT7 ؛

*P8.00=1 ( منبع آب معتبر)؛ P8.01=1 ( پمپ‌های فرکانس متغیر مدور)؛ P8.02=0  (H، پمپ‌های شبکه فرکانس نامعتبر)

* (A پمپ فرکانس متغیر است ) P8.03=1؛  (B پمپ فرکانس متغیر است) P8.04=1؛

مطالعه کنید
بهترین برنامه های کاربردی برای درایوهای فرکانس متغیر (VFD)

* (© پمپ فرکانس شبکه است)P8.05=1؛  (D یک پمپ در حال سکون است) P8.06=3؛  (E یک پمپ لاروبی است) P8.07=4

*P8.10~P8.25  لطفاً با توجه به الزامات واقعی تعیین کنید.

P8.07/ P8.10 /P8.06=1 / P8.04=1

 

ملاحظات اینورترهای مخصوص بوستر پمپ:

EMC

اگر نصب و سیم‌کشی اینورتر و فیلتر EMI را انجام می دهید لطفاً از راهنمای عملکرد CHV160A استفاده کنید، آن با معیار زیر مطابقت خواهد داشت:

IEN61000-6-4 / IEN61800-3

به‌طور نرمال، اگر کابل موتور بلندتر از 100m باشد، باید یک چوک خروجی AC یا فیلتر سینوسی در طرف خروجی اینورتر اضافه شود.

توصیه میشود در ادامه مطالعه شود: شیوه‌ های هوشمندانه کاهش اثر هارمونیک‌ ها

نوسان:

از چکه کردن اینورتر  یا ضربه ناگهانی جلوگیری می شود ، همچنین از نصب آن درجاهایی که نوسان ممکن است اتفاق بیفتد بازداری می شود.

تابش الکترومغناطیسی:

از نصب اینورتر در هر جاییکه تابش الکترومغناطیسی قوی‌تری وجود داشته باشد بازداری می شود.

محیط انبار:

از انبار کردن اینورتر در جاهاییکه نور مستقیم خورشید، گرد و غبار روغن، بخار و نوسانات سنگینی وجود داشته باشد، جلوگیری می شود.

دستورالعمل مدل

Model guidelines
Model guidelines

مدل

هر اینورتر تنها دارای یک مدل است؛ این به‌طور واضح توان و ابعاد اینورتر را نشان می دهد.

رتبه‌بندی توان اینورترهای مخصوص بوستر پمپ

"<yoastmark

کارت آپشن مولتی پمپ اینوت CHV160A

Optional Multi Inverter CHV160A Pump

کارت اپشن مولتی پمپ
کارت اپشن مولتی پمپ

"<yoastmark

کاربردهای اینورترهای مخصوص بوستر پمپ

ساختمان‌ های بلند، و مسکونی، دوام منبع آب، پمپ های آتش نشانی و گرمایش برای شرکت‌ ها

سیستم گردش تهویه هوای مرکزی، سیستم دوگانه منبع آب

منبع تولید آب، گردش مجدد منبع آب خنک‌کننده ، سیستم منبع آب بویلر

سیستم حمل نفت با فشار ثابت برای پورت نفت، ایستگاه پمپ نفت، انبار نفت، و خط لوله نفت.

نیروگاه آبی، ایستگاه تقویت کننده

فاضلاب، تصفیه آب فاضلاب

سیستم زه کشی و آبیاری برای میدان‌های بزرگ، پارک‌ها و مزارع سرسبز

 

برای دانلو فایل مقاله فوق به لینک فوق مراجعه فرمایید//

دانلود فایل مطالعه اینورترهای مخصوص بوستر پمپ و سیستم پمپاژ در الکترومارکت این قسمت CHV160A

 

“نظرات شما را میخوانیم و به آن ها فکر میکنیم.

اگر روش های دیگری را که حاصل از مطالعه و تجربه شما دوستان عزیز است با ما به اشتراک بگذارید خوشحال میشویم لطفا در قسمت نظرات عنوان فرمایید.

ما در 24 ساعت از 7 روز هفته منتظر شنیدن صدای شما هستیم
02165292580
02165295301
09122659154

یوسف رجبی

یوسف-مهندسی کنترل صنعتی,برنامه نویس و بنیان گذار الکترومارکت طراح و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر اتوماسیون صنعتی.طراح پروژه های انرژی سیوینگ بر پایه تکنیک های نوین, حرفه ای در برنامه نویسی اتوکد,ای پلن و طراحی وب سایت

‫۷ نظرها

 1. سلام بنده توکار ساخت بوستر پمپ هستم یه اینورتر اینوت مال مشیریمون هست که یه نفر تنطیماتشو دست زده درست sleep نمیشه میخواستم راهنمایم کنید در ضمن از مطالب سایت چیری دستگیرم نشد اگه ممکنه کمی واظحتر توضیح میدن ممنون

  1. سلام
   در سیستم های ابرسانی و پمپاژ کوچک و خانگی نیازی دیده نمیشود.
   درایو های نسل جدید که مخصوص سیستم های آبرسانی و پمپاژ ساخته شده اند تمامی پارامتر های لازم را ماننده :کنترل فشار – کنترل زمان کاری پمپ ها از نظر استهلاک کاری – کنترل منبع تغذیه با استفاده از یک ورودی ماننده سطح سنج – کنترل زمان استراحت – حرکت درایو روی تمام موتور ها و … دارا میباشند.
   فقط توصیه میشود با استفاده از یک نمایشگر لمسی و برنامه نویسی فارسی روی آن و اتصال ان از طریق پورت سریال به درایو رابط کاربری را ساده تر و نمایش الارم ها و پارامتر ها را به زبان فارسی مقدور ساخت.

 2. سلام
  مرسی از مقاله تون
  اگه مدار فرمان از یه درایو با یه پمپ متغیر و یه پمپ ثابت دارین ممنون میشم در اختیار بنده بذارین
  باتشکر

 3. سلام وقتتون بخیر من یه اینورتر ۱۶۰a مارک اینوت کار کزدم جهت بوستر پمپ دو پمپه دور متغییر همهدپارامترها رو درست زدم و دستگاه به خوبی داره کار میکنه تنها چیزی که هست پارامتری مربوط به sleep frequancy مربوط به فرکانس خاموش شدن مثل درایوهای مارک های دیگه نداره و خاموش نمیشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟